maandag, 20 november 2017
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp
Uw organisatie?
informeren en presenteren
draagvlak creeren
online acteren
De mensen van uw organisatie
De middelen van uw organisatie
Aanbod
Mijn aanbod
Mijn netwerk
training, advies en creatie
schrijven, redigeren en ordenen
realisatie online en offline
samenwerken en activeren
Mijn partners
informatie ordenen en toegankelijk maken

De essentie opschrijven van je eigen plannen, onderneming of beleid moet je niet alleen doen. Dus, als je een eigen ondernemingsplan, business model, beleidsplan of corporate story op papier moet krijgen, moet je dat samen doen.

Sparren met een buitenstaander is essentieel, toont mijn ervaring aan. Er is immers niets zo moeilijk als het knippen van je eigen haar. Het advies: ga naar de kapper.

De ondernemer die zucht bij het opschrijven van de kracht van zijn business, de directeur die een vijfjarenplan voor zijn organisatie op papier moet krijgen, de ambtenaar die het milieubeleid moet verwoorden, ze hebben allen baat bij zo'n sparringpartner.

En, het mooie is dan dat er tijdens dat proces altijd weer nieuwe inzichten ontstaan die het geschrevene of zelfs het beleid verrijken.

Lees ook: Het begint met een schema