woensdag, 12 december 2018
Online Schrijfhulp
Vraag Rijk

Rijk Willemse beleid en advies

Uw vraag
informeren en presenteren
draagvlak creeren
online acteren
De mensen van uw organisatie
De middelen van uw organisatie

Blog

omslag ROmagazine

Eind dit jaar gaat het wetsvoorstel voor de Omgevingswet naar de Raad van State. Uitgangspunten: goed omgaan met de schaarse ruimte en flexibel inspelen op veranderingen. Betekent dit nu ook dat het gemakkelijker wordt om water en ruimte goed op elkaar af te stemmen in ruimtelijke plannen?

Samen met Marcel de Ruijter van de Unie van Waterschappen schreef ik er een artikel over voor ROmagazine van oktober 2012. Lees het artikel hier (pdf).