woensdag, 24 januari 2018
Online Schrijfhulp
Vraag Rijk
Uw vraag
informeren en presenteren
draagvlak creeren
online acteren
De mensen van uw organisatie
De middelen van uw organisatie
Mijn aanbod
Mijn aanbod
Mijn netwerk
training, advies en creatie
schrijven, redigeren en ordenen
realisatie online en offline
samenwerken en activeren
Mijn partners

Blog

humus 2 

Gedurende de afgelopen maanden werkte ik samen met Roel During (Alterra in Wageningen) aan het essay 'Beleid met sociale media: sturen met sociaal kapitaal op maatschappelijke energie'.

Hiervoor deden we onderzoek naar hoe burgerinitiatieven zijn ingebed in sociale-media-communicatiepraktijken en naar welke nieuwe mogelijkheden dit biedt voor krimpbeleid. Wat moet een overheid doen om aan te sluiten bij burgerinitiatieven en hoe kan zij daarbij gebruik maken van de sociale media?

Het essay schreven wij in het kader van ons onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Download en lees het essay hier (22 pagina's, pdf, 786 kB).
Of lees en download het boekje hier.