vrijdag, 15 december 2017
Online Schrijfhulp
Vraag Rijk
Uw vraag
informeren en presenteren
draagvlak creeren
online acteren
De mensen van uw organisatie
De middelen van uw organisatie
Mijn aanbod
Mijn aanbod
Mijn netwerk
training, advies en creatie
schrijven, redigeren en ordenen
realisatie online en offline
samenwerken en activeren
Mijn partners

Blog

zdwdh nummer4

Samen met Irini Salverda en Pat van der Jagt (Alterra, Wageningen UR) mocht ik werken aan het boekje 'Sociale media: nieuwe wegen naar sociale innovatie. Een verkenning van de rol van internet en de sociale media bij het ontstaan van sociale innovatie.'

Het is deel vier in de reeks ‘Zo doen wij dat hier!’ Marleen Onwezen (LEI, Wageningen UR) en Jan Top (FBR, Wageningen UR) leverden ook bijdragen. Professor Piet Kommers van de Universiteit Twente schreef het voorwoord.

Download het boekje hier als pdf (1,5 mB).