vrijdag, 19 januari 2018
Online Schrijfhulp
Vraag Rijk
Uw vraag
informeren en presenteren
draagvlak creeren
online acteren
De mensen van uw organisatie
De middelen van uw organisatie
Mijn aanbod
Mijn aanbod
Mijn netwerk
training, advies en creatie
schrijven, redigeren en ordenen
realisatie online en offline
samenwerken en activeren
Mijn partners

Blog

Informerende memo's | Praktische wijziging
Met dit memo vertelt u over een praktische wijziging.
Aanhef
Invalid Input
Beschrijf in de opening duidelijk de wijziging waarover u de lezer wilt informeren. Vermeld de inhoud van de wijziging, en geef aan vanaf welke datum of voor welke periode deze geldt.
Invalid Input
Wanneer een wijziging bestaat uit meerdere onderdelen of wanneer u een aantal onsamenhangende wijzigingen wilt doorgeven, licht u deze in dit gedeelte toe. U kunt hier een puntsgewijze opsomming geven of per onderwerp een nieuwe alinea gebruiken. Gebruik in beide gevallen typografische middelen om trefwoorden of hoofdzaken te accentueren. Overweeg om met tussenkopjes de tekst te structureren.
Invalid Input
In deze laatste alinea geeft u aan hoe de lezer het best kan reageren en waar hij terechtkan voor verdere vragen. Noem bijvoorbeeld de contactpersoon, het telefoonnummer en de tijden waarop hij/zij bereikbaar is. Maar deze alinea kunt ook weglaten als de wijziging eenvoudig is...
Invalid Input
Afsluitende groet
Invalid Input
Uw naam
Invalid Input
Uw e-mailadres (voor het concept van deze brief) (*)
Dit is geen mail-adres
Gereed   

Terug