vrijdag, 19 januari 2018
Online Schrijfhulp
Vraag Rijk
Uw vraag
informeren en presenteren
draagvlak creeren
online acteren
De mensen van uw organisatie
De middelen van uw organisatie
Mijn aanbod
Mijn aanbod
Mijn netwerk
training, advies en creatie
schrijven, redigeren en ordenen
realisatie online en offline
samenwerken en activeren
Mijn partners

Blog

Lief en leed | Welkom
Met dit memo heet u de lezer welkom, natuurlijk zo mogelijk als bevestiging na een persoonlijk welkom.
Aanhef
Invalid Input
Als er geen persoonlijke ontvangst is geweest, opent u in deze inleidende alinea met excuses hiervoor, eventueel met opgave van redenen. Vervolgens heet u de lezer direct welkom in uw organisatie of op uw afdeling. Spreek de lezer daarbij persoonlijk aan en zorg voor een oprechte toon.
Invalid Input
In deze alinea geeft u een korte toelichting door te verwijzen naar een gebeurtenis, een anekdote of een persoon uit een gemeenschappelijk verleden. U kunt refereren aan het directe gemeenschappelijke verleden (de sollicitatieprocedure) of aan een verder verleden (opleiding). Daarnaast geeft u hier informatie over de verdere of algemene gang van zaken (inwerken, werkbesprekingen, bijeenkomsten, et cetera).
Invalid Input
Tot slot bekrachtigt u uw welkom met een positieve wens of verwachting over het toekomstige functioneren van uw nieuwe medewerker of collega. Als afsluiting kunt u ook uw hulp aanbieden bij eventuele problemen of verwijzen naar anderen.
Invalid Input
Afsluitende groet
Invalid Input
Uw naam
Invalid Input
Uw e-mailadres (voor het concept van deze brief) (*)
Dit is geen mail-adres
Gereed   

Terug