maandag, 20 november 2017
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Training, advies en creatie

informatie ordenen en toegankelijk maken

Ik orden informatie en maak deze toegankelijk, en ik kom met soms verrassende inzichten van een buitenstaander...

 • Ingewikkelde zaken op een eenvoudige en strategische manier toegankelijk maken en anderen hierin coachen
 • Leiden van brainstorms, naamsessies en besluitvorming rond taxonomie
 • Het formuleren van beleid en het toegankelijk maken hiervan
 • Individuele schrijftraining en coaching van beleidsmedewerkers, onderzoekers en inhoudelijk deskundigen
 • Internet en social media: van sitemap tot vindbaarheid op het web
 • Communitymanagement en netwerkstrategie

Klik hier voor een greep uit de projecten waarbij ik als adviseur of trainer betrokken was: enkele voorbeelden van training, advies en creatie.

Schrijven, redigeren en ordenen

Ik orden informatie en maak deze toegankelijk, op papier en online, en ik kan deskundigen overtuigen dingen eenvoudig(er) op te schrijven...

 • Ingewikkelde zaken op een eenvoudige en strategische manier toegankelijk maken en anderen hierin coachen
 • Leiden van sessies waarin een nieuwe naam of slogan vastgesteld moet worden
 • Het formuleren van beleid en het toegankelijk maken hiervan
 • Individuele schrijftraining en coaching van beleidsmedewerkers, onderzoekers en inhoudelijk deskundigen

Klik hier voor een greep uit de projecten waarbij ik als schrijver, redacteur en adviseur betrokken was. 

Samenwerken en activeren

Ik krijg de handen op elkaar voor samenwerking, en leer mensen sociaal kapitaal de benutten...

 • Strategisch communiceren voor ondernemingsraden en andere overlegorganen
 • Recruitment, reputatiemanagement en activering met behulp van verborgen eigenaarschap
 • Contentmarketing door mensen 'in de lijn'
 • Communitymanagement en netwerkstrategie

Klik hier voor een greep uit de projecten waarbij ik als adviseur of trainer betrokken was. 

Realisatie online en offline

Ik begeleid communicatiemensen bij hun taak om online en offline middelen in te zetten, en kan daarbij als buitenstaander belangeloos adviseren...

 • Advies bij het opzetten en inrichten van de vernieuwde website 
 • Opzetten en acviteren van een infrastructuur voor sociale media
 • Optreden als 'linking pin' tussen webdeveloper, leverancier van webtoepassingen en communicatieteam
 • Individuele training en coaching van communicatiemedewerkers in de omgang met de vernieuwde website en de sociale media
 • Organiseren van draagvlak voor (online) vernieuwing

Klik hier voor een greep uit de projecten waarbij ik als adviseur of trainer betrokken was: enkele voorbeelden van online en offline realisatie.

Snel en gemakkelijk effectieve teksten leren schrijven

Hoe maak ik een effectieve, toegankelijke tekst?
Hoe formuleer ik exact, bondig en aantrekkelijk?
Hoe bespaar ik tijd bij het schrijven?

Van blogs tot onderzoeksrapporten

schizofrenie boekje 260

Twee gezichten van online leiderschap

Download en lees dit essay hier. Of lees het samenvattende artikel over dit essay in Tekstblad hier.

Dit essay gaat in op de gezichten die deelnemers aan de sociale netwerken kunnen tonen: ofwel een sociaal, dienend en bescheiden gelaat, ofwel een commercieel, dominant en sturend gelaat. Het eerste gelaat past bij het zogenaamde dienende leiderschap in projecten waar maatschappelijke thema’s centraal staan, het tweede gelaat past bij het traditionele eenrichtingsverkeer binnen commerciële projecten.

linkedintips boekje-260

Een hands-on-gidsje voor wie het beste uit LinkedIn wil halen

Download het boek hier gratis als pdf.