vrijdag, 22 september 2017
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

www.gevarieerdebijeenkomsten.nl

De Gevarieerde Bijeenkomsten worden regelmatig gehouden, sinds 1993. Op elke bijeenkomst wordt een presentatie gehouden in welke vorm dan ook, over welk onderwerp dan ook.

Rijk Willemse, “Overheidsparticipatie en het juiste gezicht”, Stadswerk magazine 08/2016

Rijk Willemse, "Consistent communiceren - De schizofrenie van sociale netwerken", in Tekstblad, jaargang 22, nummer 3, juni 2016.

Rijk Willemse, "De schizofrenie van sociale netwerken - Twee gezichten van online leiderschap", 2016.

Rijk Willemse, Jan Luijten, "Citizen Science, Participatieve monitoring voor vertrouwen en gedragen beleid", in Stadswerk Magazine 07 2015, september 2015.

Rijk Willemse, "LinkedIn Checklist en Aanpak, een hands-on-gidsje voor wie het beste uit LinkedIn wil halen", LaVerbe, november 2014.

Irini Salverda en Pat van der Jagt (Alterra, Wageningen UR), Rijk Willemse (LaVerbe, Nijmegen), Marleen Onwezen (LEI, Wageningen UR), Jan Top (FBR, Wageningen UR). "Sociale media: nieuwe wegen naar sociale innovatie. Een verkenning van de rol van internet en de sociale media bij het ontstaan van sociale innovatie." Deel 4 in de reeks "Zo doen wij dat hier!" Februari 2013.

Roel During (Alterra), Rijk Willemse (LaVerbe), "Beleid met sociale media: sturen met sociaal kapitaal op maatschappelijke energie", ISBN 978-94-6173-707-6, mei 2013.

Rijk Willemse, "Wie een Zwerm kan Bewegen", handboek voor het sociale web, 2013.

Rijk Willemse, "Automatische sentimentdetectie", in Tekstblad, jaargang 19, nummer 1, februari 2013.

Rijk Willemse, Marcel de Ruijter, "Water en ruimte in de nieuwe Omgevingswet", in ROmagazine, jaargang 30, nummer 10, oktober 2012.

Rijk Willemse, "We zijn allemaal Twitterspreeuwen", handboek social media, 2012 

Rijk Willemse, "Huurachterstand voorkomen met social media?", in Tekstblad, jaargang 17, nummer 3, juni 2011.

Rijk Willemse, "Social media bij huurachterstand", in Aedes-magazine 5/2011.

Rijk Willemse, "Iedereen uitgever met printing-on-demand", in Tekst[blad], jaargang 2009, nummer 5/6.

Rijk Willemse, Dirk van Schaijk, "Scoren door online sharing", in de reeks Food for Thought, oktober 2009.

Rijk Willemse, "Onvolledigheid voor beginners", Uitgeverij Blurb, juni 2008.

Rijk Willemse, "Aanbestedingen - de overheid als opdrachtgever", in Tekstblad, jaargang 13, nummer 5, oktober 2007.

Rijk Willemse, "Tekst als testbeeld voor beleid", in Tekst[blad], jaargang 12, nummer 4, december 2006.

Artikel in Tekstblad, jaargang negentien, 01, 2013

 Brief Balkenende 10 sept. 2012

In 1997 schreef ik er een artikeltje over voor Tekstblad: het belang van een goede begeleidende brief bij wat de tekstschrijver oplevert. Voor elke fase van het schrijfproces. "Het begeleidend document een krachtig instrument voor de professionele tekstschrijver", in Tekst[blad], jaargang 3, 1997.

En wie zou dat beter kunnen dan de tekstschrijver? En hoe vaak zien we dat dit zo belangrijke instrument niet wordt toegepast?