maandag, 20 november 2017
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

zdwdh5 cover 260

Een publicatie van Roel During (Alterra) en Rijk Willemse (LaVerbe)

De reeks ‘Zo doen wij dat hier!’ bevat studies over de betekenis van burgerinitiatieven en sociaal-cultureel ondernemerschap, hun relatie tot het snel veranderende ambtelijke, bestuurlijke en politieke krachtenveld en de kansen die ontstaan voor sociale innovatie. 

Lees of download het boekje hier.

zdwdh nummer4

Samen met Irini Salverda en Pat van der Jagt (Alterra, Wageningen UR) mocht ik werken aan het boekje 'Sociale media: nieuwe wegen naar sociale innovatie. Een verkenning van de rol van internet en de sociale media bij het ontstaan van sociale innovatie.' 

Lees of download het boekje hier.

wezkb-omslag3d 2

Principes, de praktijk en de prototypes van het sociale web

Het vervolg op ‘We zijn allemaal Twitterspreeuwen’ en bij uitstek bedoeld voor medewerkers, adviseurs, bestuurders, ambtenaren en ondernemers die in hun beroepspraktijk te maken krijgen met het sociale web.

Download het boek hier gratis als pdf, of koop het hier als boekje om vast te houden.

Twitterspreeuwen

Trends, tips en tools voor de social media

Een boek voor medewerkers, adviseurs, bestuurders, ambtenaren en ondernemers die in hun werk met social media te maken krijgen. Voor hen bevat het een visie op de grondslagen (Trends), handige aanwijzingen voor de praktijk (Tips) en instrumenten voor de social media (Tools).

Download het boek hier gratis als pdf.