zaterdag, 24 februari 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

Online dashboard voor monitoring milieubeleid

Milieubeleid is allang niet meer een zaak van overheden alleen. Bedrijven, belangengroepen en bewoners spelen eveneens een actieve rol. En zij willen dat ook.

Om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en te houden is actuele en gemakkelijk toegankelijke informatie over de voortgang van essentieel belang.

Met een online dashboard geeft het milieuprogramma Nijmegen-West en Weurt aan wat het effect is van de gezamenlijke inspanningen. In overzichtelijke grafieken.

Een goed voorbeeld van interactieve beleidsvoering met participatie van alle betrokkenen. En een voorrecht om hieraan een bijdrage te leveren...