zondag, 14 april 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

Wat zijn sociale netwerken nu echt waard?

Robert Metcalfe is de oprichter van 3COM en uitvinder van het ethernet protocol. De zogenaamde wet van Metcalfe zegt dat de waarde van een netwerk gelijk is aan het kwadraat van het aantal deelnemers (n). Exponentieel dus: n2.

Als het netwerk waar je deel van uitmaakt groeit, groeit niet alleen de waarde van dat netwerk, maar ook de waarde van jouw eigen knoop in dat netwerk. Als je goed verbonden bent, tenminste.

Er is voor ieder netwerk dus een punt waarop de kosten per knoop (k) niet meer opwegen tegen de waarde van het netwerk. Wiskundig: de kosten per knoop vormen een lineaire functie (k*n), terwijl de waarde van het netwerk exponentieel is (n2). Daar ligt het voordeel.

Je kunt voor ieder netwerk uitrekenen hoe groot het moet zijn om de overhead - de kosten per knoop - te dekken. Zo komt Facebook aan zijn handelswaarde. Maar zo kun je ook een indicatie geven van wat de opbrengst is van het opzetten van en de deelname aan een netwerk.

Zie ook het artikel over epidemieën en sociale netwerken...