zaterdag, 24 februari 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

Social media voor functionaris en persoon

'Fonctionnaire' is Frans voor ambtenaar, preciezer: 'fonctionnaire publique' . Het woord wordt in het Frans vaak neerbuigend gebruikt; heeft 'ambtenaar' in Nederland niet dezelfde kleur? Met name als de grenzen van de bureaucratie in beeld komen…Toch is het een heel goede aanduiding: 'publieke functionaris'.

Overheidsambtenaren worstelen met hun publieke rol, met name waar het de social media betreft. Mogen wij als ambtenaar nu wel twitteren en onze mening via Facebook delen? Spelregels en gedragscodes moeten houvast bieden. Terwijl er voor allen een verlossend sleutelwoord is: 'common sense'.

Overheidsambtenaren zijn persoon EN functionaris. Ook wanneer ze het publieke domein betreden, bijvoorbeeld met de social media. Als je beseft dat, bijvoorbeeld, Twitter een middel is om persoonlijke doelstellingen EN thematische doelstellingen te ondersteunen, wordt het allemaal een stuk eenvoudiger.

Wat je twittert als persoon, is jouw verantwoordelijkheid. Jouw persoonlijke profiel is gekoppeld aan jouw persoon. Je weet wat de reikwijdte is en wat de risico's zijn. Kijk maar naar hoe je opereert in je eigen vrienden- en kennissenkring. Ook al ben je ambtenaar.

Wanneer je twittert als functionaris, staat dat uit de aard der zaak in het verlengde van het thema dat je wilt uitdragen. Jouw functionele profiel is verbonden aan jouw functie en het thema dat je wilt uitdragen. Helemaal vanzelfsprekend. Je kunt daarvoor gerust een apart (thematisch) profiel aanmaken.

De omstandigheden (en het oog daarvoor) creëren de randvoorwaarden… Common sense is de grondslag. Een boekje met regels is dan overbodig. Een introductie in de principes kan handig zijn.