zondag, 19 mei 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

De impact van social media op het functiebouwwerk

Interactiviteit zorgt voor betere contacten met klanten en belanghebbenden. Het kan de band van een bedrijf of organisatie met de doelgroep verbeteren. Dat staat inmiddels vast. Maar, dat mensen kunnen reageren via mail of telefoon vraagt om bemanning van de zogenaamde back-office. Iemand moet de mailtjes en de telefoontjes opvangen, doorgeleiden en beantwoorden.

In het functiebouwwerk van organisaties die interactiviteit stimuleren is daarvoor inmiddels ruimte gemaakt. Als het goed is tenminste.

Nu duidelijk is dat de conversatie tussen de klanten en de belanghebbenden - bijvoorbeeld via de social media - een factor van belang is, moet hiervoor ook werkkracht gereserveerd worden in het functiebouwwerk. Het takenpakket van bijvoorbeeld een beleidsambtenaar of een inhoudelijk deskundige wordt uitgebreid.

Luisteren naar wat er speelt in de conversatie rond thema's die jouw organisatie aangaan (online reputatiemanagement) en slim reageren op relevante ontwikkelingen in die conversatie. En, bijdragen leveren aan die conversatie. Bijvoorbeeld als je een artikel hebt afgerond of een project bent gestart. Allemaal taken die niet in de standaard functieomschrijving staan, maar die er wel in horen.

Een forse opdracht voor de hrm-experts die het nieuwe functiebouwwerk maken, en voor de direct betrokken medewerkers zelf...