zondag, 14 april 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

Gemeenten aan de social media voor inspraak?

Burgerparticipatie is niet alleen in, het is ook een noodzaak. Zonder burgerparticipatie is er minder draagvlak voor plannen en zijn er meer gerechtelijke procedures over gemeenteplannen. Dat was een belangrijke reden om de inspraak te vernieuwen: het heet nu publieksparticipatie.

Bij participatie passen de social media als gegoten. Ze vormen de oren en de mond van de overheid: luisteren naar wat er leeft en meepraten over wat de plannen zijn. Echt iets voor de slimme, ondernemende gemeente, dus.

Het is daarom gek dat nog niet veel gemeenten de social media durven in te zetten bij de publieksparticipatie. Tenminste, dat blijkt uit onderzoek van Erik Janson, specialist interactieve communicatie bij Van Hulzen Public Relations.

Hij interviewde het merendeel van de gemeenten in de regio Holland Rijnland. Belangrijke conclusie was dat gemeenten behoefte hebben aan houvast bij deze nieuwe media. Ze zijn er wel mee bezig, maar ze weten nog niet hoe ze in te zetten, en wat de gevolgen precies zijn.

Dat gemeenten de social media (nog) niet inzetten komt ook doordat het raadplegen van het publiek nog niet in het DNA van de gemeentelijke organisaties zit. Luisteren vraagt een andere houding en een andere manier van werken. Daar ligt dus een kans om de interactieve beleidsvorming werkelijk handen en voeten te geven, maar ook een opdracht...