zaterdag, 24 februari 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

1600 pagina's redactionele ingrepen: 10 klassen

We redigeerden een milieu-effectrapport (MER) met een omvang van ruim 1600 pagina's, afkomstig van uiteenlopende beleidsambtenaren en adviesbureaus. Analyse van de ingrepen laat een duidelijk patroon zien. We verdelen de ingrepen in tien categorieën.

We telden het aantal ingrepen en kwamen tot een relatief gewicht van de soort ingreep. Dit getal (het percentage tussen haakjes) geeft aan waar winst is te behalen door extra, gerichte training van de auteurs.

1 Zinnen actief maken (4%)

Voorbeeld: “In de gemeentelijke nota worden enkele uitgangspunten geformuleerd.” wordt “De gemeente formuleert in de nota enkele uitgangspunten.”

2 Taalgebruik vereenvoudigen (6%)

Voorbeeld: “Belangrijk gegeven was dat een negatief besluit over een ontheffing uiteindelijk toch nog zou leiden tot de verplichting een nieuw MER te maken.” Wordt: “Een negatief besluit zou het opstellen van een nieuw rapport noodzakelijk maken.”

3 Ingrepen in de indeling (8%)

Voorbeelden: paragrafen opdelen, verplaatsing tekstblokken, invoegen nieuwe tussenkopjes, kopjes veranderen.

4 Aanwijzingen voor de opmaak (5%)

Voorbeelden: aangeven waar kaarten, tabellen en tekstkaders moeten komen.

5 Opmerkingen over de juistheid van het betoog (2%)

Voorbeeld: er staan twee tegenstrijdige beweringen in de tekst.

6 Opmerkingen over de begrijpelijkheid van het betoog (13%)

Voorbeeld: een bewering zou volgens ons ondersteund moeten worden door uitleg, voorbeelden en/of kaartmateriaal.

7 Suggesties voor veranderingen of toevoegingen (37%)

Voorbeeld: ‘duurzaam materiaalgebruik’ ipv ‘materiaalgebruik’, ‘woningbouwlocaties’ ipv ‘locaties’.

8 Suggesties voor weglating van tekst (16%)

Voorbeeld: voorstel om mogelijk irrelevante informatie te schrappen.

9 Opmerkingen over literatuurverwijzingen (7%)

Voorbeeld: geef de bron aan...

10 Opmerkingen over verwijzing naar bijlagen (2%)

Voorbeeld: deze passage kan goed naar de bijlage verplaatst worden.