zondag, 14 april 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

Artikel over huurachterstand en social media

In Tekstblad, tijdschrift over tekst en communicatie, verschijnt vandaag het artikel 'Huurachterstand voorkomen met social media? - Een webpagina over huurachterstand is pas het begin'. Lees het artikel...

Ik deed een onderzoek naar de webcommunicatie van woningcorporaties over het onderwerp huurachterstand. Conclusie: op de webpagina's over huurachterstand kunnen veel corporaties nog een flinke kwaliteitsslag maken. Is dat ook meteen het moment om de social media in te zetten? Zo ja, hoe moet dat dan? 

Dit artikel geeft enkele aanknopingspunten voor die kwaliteitsslag.