zaterdag, 20 juli 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

infographic_netwerk_strategie900_636

We komen van ver, met het communicatiemodel van vandaag. De Grieken legden de grondslag met hun retorica. Rond de jaren zestig werd de communicatie democratisch en écht egocentrisch. Inspraak zorgde toen voor de nodige opschudding in de burelen van beleidsmakers en hun communicatieprofessionals. Inmiddels zijn we in de Netwerktijd aanbeland.

Voor sommigen nog steeds een onbemerkte, maar een niettemin fundamentele wijziging van het communicatiemodel. Internet is daarbij de cruciale katalysator. Sleutelwoorden: conversatie, communities, en het verdwijnen van de 'zender'.

Het communicatiemodel van de Netwerktijd omvat al het goede van de verleden periodes. De Griekse retorica voor boodschappen die bewegen, en de psychologie van de gespreksregels uit de democratische periode. Voor zover deze zijn in te passen in wat de Netwerktijd van de deelnemers aan de conversatie vraagt, natuurlijk.

Maar vooral bevat het nieuwe communicatiemodel de kennis uit de epidemiologie en de chaostheorie, die verklaringen biedt voor het complex-dynamische communicatiesysteem van de huidige Netwerktijd. Kenmerken:

  • het verdwijnen van de 'zender' als centrum van de communicatie,
  • het lokale bereik van de communicatie- en gedragsregels,
  • de bijna onvoorspelbare dynamiek van het netwerk en de conversatie.

Er zijn op zijn minst vijf voorwaarden voor succesvolle communicatie in de huidige Netwerktijd:

  1. Deel wat je lief is en schakel de eigen 'zender' uit.
  2. Zet het 'ik' niet op de eerste plaats in de communicatie.
  3. Voer een gesprek in plaats van een monoloog.
  4. Volg geestverwanten, opdat geestverwanten jou volgen.
  5. Probeer de spreeuwen te begrijpen in hun gezamenlijke vlucht.