zondag, 14 april 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

Betere profilering nodig door social media

Andrew Shipilov van de INSEAD Business School deed kort geleden een onderzoek naar de invloed van social media op de concurrentiekracht van bedrijven. Hij ondervroeg bijna 1000 directeuren wereldwijd. De helft zei geen social media te gebruiken. De andere helft gaf aan dat social media hun markt opengooiden, wat ze niet altijd als positief ervoeren.

Concurrerende aanbiedingen sneller in zicht

Als het grootste effect van de toepassing van social media gaven de respondenten aan: de toenemende bedreiging van alternatieve producten of diensten (substituten). Dus, concurrerende aanbiedingen die gemakkelijker en sneller toegankelijk worden.

Porters krachtenmodel

Voor het onderzoek gebruikte Shipilov het vijfkrachtenmodel van Porter. Heeft de toepassing van social media invloed op:

  1. de bedreiging door nieuwe concurrenten,
  2. de macht van de klanten,
  3. de concurrentie binnen de bedrijfstak,
  4. de macht van de toeleveranciers
  5. de bedreiging van alternatieve producten of diensten?

De resultaten van Shipilovs onderzoek
De resultaten van Andrew Shipilovs onderzoek
 

Bedreiging door substituten en meer niet

Shipilov stelde vast dat het vooral om de bedreiging door substituten gaat en dat de andere krachten van Porters model nauwelijks wijzigen onder invloed van de social media, volgens de respondenten. De toepassing van social media zorgt dus voornamelijk voor meer concurrentie, door alternatieve producten of diensten. Omdat die substituten voor potentiële afnemers sneller en gemakkerlijker bereikbaar zijn.

Betere profilering

Social media gooien de markt dus open en vragen om grotere inspanningen van bedrijven om hun concurrentievoordeel (nog) duidelijker in beeld te krijgen. Een nieuwe opdracht?

Lees hier het artikel van Andrew Shipilov.