donderdag, 22 februari 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

Social media als versnellers

We hebben gezien dat de social media goed ingezet kunnen worden als instrumenten bij marketing en communicatie. En ook dat ze geen doel op zich mogen zijn. (Lees er hier nog even over.) Social media kunnen campagnes versnellen en intensiveren. Maar zonder een goed zicht op de kernwaarden en de identiteit van de eigen organisatie, en zonder goed zicht op de doelstellingen van de campagne, sta je - ook met de social media - met lege handen.

Social media als katalysator

Natuurlijk, de grondslagen van de communicatie zijn grondig gewijzigd. We weten dat zenden alleen niet meer werkt, omdat klanten graag zelf kiezen en elkaar raadplegen. We weten dat een succesvolle campagne voor een groot deel drijft op de online conversatie. En we weten ook dat we goed moeten luisteren naar wat klanten zeggen, over onze eigen dienstverlening. Aan die veranderingen hebben de social media heel duidelijk bijgedragen, als versneller en als katalysator.

Waar sta je voor?

In dat veranderde landschap blijft het echter van het grootste belang dat bedrijven en organisatie weten waar ze voor staan of willen staan. En dat ze hun ambities heel duidelijk in beeld hebben, zowel voor hun eigen positionering als voor specifieke campagnes die ze willen voeren. Wat wil je uitdragen? Welke kernwaarden staan voor jou centraal? Waar sta je voor? Dat zijn vragen die je moet beantwoorden voor je in de stroomversnelling van social media stapt.

Want, social media kunnen zorgen voor razendsnelle verspreiding van informatie en opvattingen. Als je dan niet goed hebt nagedacht over jouw eigen positionering en over de doelstellingen van jouw campagne, loop je grote risico’s op afbreuk en op onbedoelde effecten van je campagne.

Extern en intern

Denk dus van tevoren goed na over je eigen kernwaarden, je positionering en de doelstellingen. Dat levert niet alleen winst op voor het beeld dat je bij de buitenwereld van jouw organisatie op het netvlies plaatst met behulp van jouw huisstijl, jouw communicatie en marketing. Het geldt ook voor het beeld dat de eigen medewerkers van jouw organisatie hebben. Zij zijn nu jouw ambassadeurs, zeker met hulp van eigen social media.

Het aloude handwerk

Daarmee zijn we weer aangekomen bij het aloude handwerk van de communicatiespecialisten: samen met de opdrachtgever aan de slag gaan met de eigen kracht en het onderscheidend vermogen van een organisatie of een merk.
 Zoeken naar de identiteit en kernwaarden van de organisatie of merk, het merkprototype en het onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie. Om te komen tot strategische keuzes over de identiteit en ambitie van jouw organisatie of merk.

Vragen die daarbij spelen:

  • Uit welke elementen bestaat een (merk)identiteit?
  • Wat is de identiteit van jouw organisatie of jouw merk?
  • Welke prototype past strategisch het best bij jouw organisatie of jouw merk?
  • Waarin schuilt het onderscheidend vermogen van jouw organisatie of jouw merk?
  • Hoe ziet de strategische positionering eruit waarmee de ambities van jouw organisatie of jouw merk kunnen worden gerealiseerd?

Aan de slag

Als de antwoorden op die vragen eenmaal duidelijk zijn, dan kun je als bedrijf of organisatie met een gerust hart in die nieuwe stroomversnelling stappen die de social media kunnen bewerkstelligen. Het enige wat je dan moet weten is hoe je dat gaat organiseren. En ook daarvoor zijn er voldoende experts die je op weg kunnen helpen.

Hier zie je wat een tijdelijk Head of Twitter voor je kan doen.