maandag, 29 mei 2023
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

Vier adviezen voor Twitterende politici

Het rapport ‘Vertrouwen op democratie’ van de Raad voor het openbaar bestuur uit 2010, stelt dat de politiek nog denkt vanuit een hiërarchische samenleving. En dat terwijl de samenleving een horizontaal geheel van netwerken van mondige burgers is. Er moeten nieuwe verbindingen komen tussen de verticale politiek en de horizontale samenleving.

In de publicatie ‘In gesprek of verkeerd verbonden?’ van april 2012 onderzoekt de raad hoe social media hierbij kunnen helpen. Met de social media kunnen mensen hun kritiek op de overheid snel en goed met elkaar delen en druk uitoefenen. Politici kunnen met de social media snel met het publiek in contact komen. Maar of Twitterende politici nu zorgen voor een goede dialoog tussen politiek en samenleving?

Politici moeten meedoen, zegt de raad, omdat de social media niet meer zijn weg te denken. Maar dan wel op een weloverwogen manier. Vier adviezen van de Raad voor het openbaar bestuur:

1. Politici, minder zenden en meer interactie

De politiek gebruikt de social media nu vooral om informatie en standpunten te verzenden. Politici gaan niet in gesprek via de social media. Ze moeten (leren) meedoen aan het debat via de social media. Dan ontstaat begrip voor vaak ingewikkelde vragen en dan kunnen ze bijdragen met argumenten.

2. Politici, eerst nadenken

Politici zetten de social media nu vaak nog willekeurig in, zonder strategie. Denk daarom goed na over wie op welk moment welk social medium inzet, en waarom. Niet iedereen hoeft te Twitteren of op Facebook te gaan…

3. Politici, doe mee

Politici moeten actief (mee) discussiëren over thema’s die ze van belang vinden. Daarmee kunnen ze zich profileren. Zo kunnen ze mensen nog beter aan hun standpunten verbinden, en dus ook aan hun partij.

4. Politici, luister

Social media maken directe democratie mogelijk. Mensen kunnen rechtstreeks invloed uitoefenen op beleid. Politici kunnen via de social media luisteren naar wat er leeft en er waar nodig op reageren. Wel is het belangrijk dat iedereen mee kan doen en dat anonieme reacties niet tellen, vindt de raad.

Lees hier het rapport van de Raad voor het openbaar bestuur: ‘In gesprek of verkeerd verbonden?

En lees hier over het nieuwe horizontale communicatielandschap.