donderdag, 22 februari 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

Drie O’s voor de spreeuwenfluisteraar

Computermodellen voor zwermen maken gebruik van drie eenvoudige regels die de deelnemende individuen toepassen:

  1. vermijd botsingen met de buren (separation),
  2. stem af op de gemiddelde koers van de buren (alignment),
  3. stem af op de gemiddelde positie van de buren (cohesie).

Met deze drie individuele regeltjes kunnen extreem realistische bewegingen van de zwerm als geheel worden nagebootst. Iets wat niet met van bovenaf opgelegde regels voor de zwerm georganiseerd kan worden. Wat leren we daarvan voor de deelnemers aan de social media? Hoe kunnen we daar groepsgedrag tot stand brengen? Ik doe een aanzet.

De deelnemers aan de social media samen lijken in veel opzichten op een zwerm vogels. Als we deelnemers aan de social media in staat stellen zich te houden aan de volgende drie O’s, dan maken we daarmee zwermachtige bewegingen mogelijk.

  1. onderscheid,
  2. overeenstemming,
  3. overeenkomst.

Onderscheid – maar niet botsen

Zorg dat deelnemer aan de zwerm zichzelf kan onderscheiden van zijn of haar vrienden in het netwerk. Zorg ervoor dat de deelnemer niet botst met hen door een saaie of ‘vreemde’ boodschap te delen. Vermijd dus ook al te grote profilering van de persoon en zorg dat de zaak of het thema centraal staat. Dat kan met bijzondere inhoud of een bijzondere vorm, aantrekkelijk voor het aanliggende netwerk.

Overeenstemming – op de koers letten

Zorg ervoor dat de deelnemer aan de zwerm zich ook weer niet te veel onderscheidt van de gebruikelijke koers en zorg voor overeenstemming met de koers van de vrienden met wie hij of zij de boodschap deelt. De overeenstemming zit hem in het referentiekader dat zij allen delen, de visie op de wereld en de wijze waarop zij zichzelf profileren.

Overeenkomst – aantrekkingskracht opzoeken

Zorg ervoor dat de deelnemer zijn of haar buren kan opzoeken, met inhoud en standpunten die onderling overeenkomen met die van de naaste buren. Wat bindt hen? Waardoor raken zij samen in beweging? Op welke standpunten of invalshoeken vinden zij overeenkomst? Dat zijn bij deze O de centrale vragen.


Schematisch

drieooszwerm
Separation: vermijd botsingen met buren
Onderscheid: houd voldoende afstand
Alignment: houd de lokale koers van de buren
Overeenstemming: raak elkaar niet kwijt, isoleer jezelf niet
Cohesion: zoek de gemiddelde positie van de buren
Overeenkomst: zoek de verbinding op

Grote bewegingen

Willen we deelnemers aan een zwerm verleiden tot de drie O’s, dan moeten we passende inhoud voor hen klaarzetten. Pas dan kunnen we de zwerm aanzetten tot ‘grote bewegingen’, als waren wij spreeuwenfluisteraars. De finesses van de lokale regeltjes hebben dan nog wel even onze aandacht nodig...

Kijk hier naar een computersimulatie van een zwerm, waarin je de drie O’s kunt aanpassen.
En lees hier meer over de Twitterspreeuwen.