zondag, 2 april 2023
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

ontwikkelagendastructuurvisie

Op 25 april 2012 werd LaVerbe geselecteerd om de provincie Gelderland te ondersteunen bij de totstandkoming van de Kadernotitie Structuurvisie Provincie Gelderland. Ik mocht de werkzaamheden uitvoeren.

Opzet, indeling en formulering

Mijn taken: adviseren over de opzet, de indeling en de uiteindelijke vorm van de kadernotitie, in nauwe samenwerking met de projectgroep van de provincie die bestond uit zes beleidsmedewerkers. En uiteindelijk ook zorgdragen voor de schriftelijke formulering van het beleid.

Omdopen

Het werd een intensief traject van brainstormen, trends en ontwikkelingen beschrijven, informatie verzamelen, formuleringen afstemmen binnen de projectgroep en met de bestuurlijke achterban. Onderweg besloot de projectgroep de kadernotitie om te dopen tot 'ontwikkelagenda', in het verlengde van de nieuwe aanpak die de provincie voorstaat.

Ongewijzigd vastgesteld

Op 27 juni werd de ontwikkelagenda als voorstel voorgelegd aan de Provinciale Staten, en ongewijzigd vastgesteld. Provinciale Staten waren enthousiast en gaven complimenten, naast de vragen die er natuurlijk rond het beleid bleven.

Complimenten

De reactie van Arnold Versteeg, van de Provinciale Statenfractie van de SGP Gelderland steken wij samen met de projectgroep graag in onze zak: "Complimenten voor het voorliggende stuk. Kort en krachtig wordt op hoofdlijnen weergegeven wat de ontwikkelingen in de agenda zijn, waar we staan en waar we graag uit willen komen."

Download hier de Ontwikkelagenda Structuurvisie en kijk hier naar de vernieuwende aanpak van de provincie Gelderland.