zaterdag, 24 februari 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

brainstormen zonder groupthink
Tekening: Andy Rementer, NYT 

De brainstorm is uit. Tenminste, als we Susan Cain in de New York Times en Jonah Lehrer in de New Yorker moeten geloven. Mensen zijn creatiever als ze alleen mogen opereren. Brainstormen zou de kracht van de groep niet ontketenen, maar juist elk individu minder creatief maken. Omdat brainstormen ‘groupthink’ zou bevorderen.

Vijay Govindarajan en Jay Terwilliger geven in hun artikel in de Harvard Business Review aan dat brainstormen zonder groupthink toch goed mogelijk is.

Groupthink

Wanneer groepsleden onderlinge conflicten willen vermijden treedt er een bewustzijnsvernauwing op waardoor standpunten minder kritisch worden bekeken en waardoor realistische en kansrijke alternatieven niet goed in beeld komen. Dat heet ‘groupthink’.

Een belangrijk gevolg van groupthink is dat individuele creativiteit en onafhankelijk denken verloren dreigen te gaan. De dood voor een effectieve brainstorm, dus. Vijay en Jay blijven echter geloven in de brainstorm als krachtig middel voor samenwerking en ideevorming. Onder drie voorwaarden die groupthink moeten voorkomen, dat wel.

Zorg voor verscheidenheid in de groep

Verzamel groepsleden uit verschillende vakdisciplines, culturen en leeftijdsgroepen. Probeer uiteenlopende stijlen bij elkaar te krijgen: extraverten, onderzoekers, vrijdenkers, introverten, probleemoplossers, realisten, commerciëlen en praktisch ingestelden. En zorg ervoor dat de uiteenlopende deelnemers allen een aandeel hebben in de brainstorm.

Verdeel de rollen

Zorg ervoor dat één persoon de rol van de klant speelt: degene die de beslissing neemt. De rest van de groep moet deze beslisser adviseren, elk lid met zijn eigen inbreng. Zorg er ook voor dat één persoon de brainstorm leidt. Zodat de overige deelnemers zich met de inhoud kunnen bezighouden: luisteren, ideeën opperen, verdedigen et cetera.

Oogst de ideeën individueel

Gek genoeg is een brainstorm nog niet klaar als de groep klaar is. De ideeën van de brainstorm moeten nog geoogst worden en ze moeten nog verder worden uitgewerkt. Door individuen, eventueel met personen die hen daarbij helpen. Laat de deelnemers dus een idee kiezen en dit verder uitwerken, en geef daarbij de ruimte voor nieuwe invulling.

Op die manier gaan samenwerking en individuele inzet samen in een vruchtbare brainstorm, zonder groupthink.

Lees hier het artikel van Vijay Govindarajan en Jay Terwilliger in de Harvard Business Review. En lees hier het artikel van Susan Cain in de New York Times en het artikel van Jonah Lehrer in de New Yorker.