donderdag, 28 september 2023
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

don't shoot the social media

Bart Gremmen is buitengewoon hoogleraar ethiek in levenswetenschappen aan de Wageningen University. Gremmen waarschuwt voor het waardensysteem van de sociale media.

Is dat wel terecht? Moeten we oppassen voor de sociale media? Of moeten we oppassen voor sommige mensen die de sociale media gebruiken?

Leeuwenkuil

In ‘Wageningen UR onderzoekers in de leeuwenkuil’ van 18 november 2011 stelt Gremmen vraagtekens bij het gebruik van de sociale media door en voor wetenschappelijk onderzoekers: ‘[het] blijft de vraag waarom Wageningen UR onderzoekers in vooral de sociale media als blogs, Twitter maar ook op Facebook en YouTube persoonlijk door de mangel worden gehaald. Soms op inhoud maar soms ook op de persoon gespeeld en beledigend.’

Publieke arena

Bart Gremmen verwijst in zijn blog naar het artikel ‘Welkom in de publieke arena', van 13 oktober 2011, van Albert Sikkema en Roelof Kleis, in het blad Resource (‘Voor studenten en medewerkers van Wageningen UR’)

Sikkema en Kleis schrijven daar over de onderzoeksonderwerpen die onder vuur liggen: ‘Bijen, melk, intensieve veehouderij, rituele slacht.’ Ze constateren dat iedereen zich bemoeit met het onderzoek en de uitkomsten daarvan. ‘Als die uitkomsten niet bevallen, is de wetenschapper de klos. Belangengroepen schromen niet om onderzoekers zwart te maken als hen de boodschap niet bevalt.’

Nieuwe waarden en normen

Gremmen gaat een stap verder en maakt de sociale media verdacht, als de dragers van de boodschappen: ‘Ik vind dat de Wageningen UR onderzoekers rekening moeten houden met de achterliggende waarden van de nieuwe media. Het gebruiken van deze nieuwe media is letterlijk het hanteren van nieuwe waarden en normen.’

Beklaagdenbank

Het is de vraag of de sociale media hier in de beklaagdenbank moeten. Zij maken sneller duidelijk wat er leeft. Zijn niet eerder de genoemde ‘zwartmakers’ diegenen die aangeklaagd moeten worden? De sociale media zouden geprezen kunnen worden om het feit dat ze iets wat leeft zichtbaar maken, uit het verborgene halen en tot gespreksonderwerp maken.

Taak van de wetenschap

Natuurlijk, de snelheid van de sociale media maakt dat ook ongefundeerde en ongenuanceerde meningen een plek kunnen krijgen in het debat. En natuurlijk, fatsoensnormen blijven staan, en deze kunnen ook – tot voor de rechter – bevochten worden. Maar is het niet de taak van de wetenschap om dat debat aan te gaan? Ook over wat de nieuwe media aandragen…

En waar het uit de hand loopt: blus een socialemediabrand met socialemediawater.