maandag, 27 maart 2023
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

Upgrade je website up-to-date

We weten het. Online staat niet stil. Websites krijgen steeds meer technische mogelijkheden en ze komen steeds beter en sneller tegemoet aan de snel veranderende behoeften van hun eigenaars, beheerders en bezoekers.
Maar er worden ook steeds weer en steeds meer nieuwe eisen aan een website gesteld, in verband met de veiligheid, de vernieuwde technieken en nieuwe wet- en regelgeving.

Kortom, een website is nooit gereed en altijd in ontwikkeling. Of je dat nu wilt of niet.

Veiligheid

Het is niet anders: een website kan ‘gehackt’ worden. Hoe ouder een website en het systeem waarop deze draait, hoe meer beveiligingslekken deze kent. Providers en ontwikkelaars van contentmanagementsystemen (bijvoorbeeld Joomla) doen er alles aan om deze lekken te dichten en brengen regelmatig nieuwe versies uit van hun systemen.

Eigenaars en beheerders van websites moeten deze ‘upgrades’ doorvoeren, wat extra tijd vergt, maar wat wel veiligheid oplevert.

Vernieuwde techniek

Er komen bijna dagelijks nieuwe mogelijkheden voor websites beschikbaar. Sommige zijn ingrijpend, andere zetten een klein stapje. Providers en cms-ontwikkelaars gaan daar maar al te graag in mee en zij brengen ook om die reden regelmatig nieuwe versies uit van hun systemen. Daarin zijn ze soms zo voortvarend dat ze oudere versie niet meer ondersteunen...

Eigenaars en beheerders van websites kunnen deze vernieuwe versies toepassen (en soms moet het, als de oudere versies niet meer goed werken), wat extra tijd vergt, maar wel nieuwe mogelijkheden oplevert.

Wet- en regelgeving

Sinds 5 juni 2012 is de Cookiewet van kracht: elke website moet de bezoekers actief informeren over het gebruik van cookies en moet er toestemming voor vragen. Op straffe van forse boetes. Dat vraagt om een aanpassing van elke website.

Eigenaars en beheerders van websites moeten deze aanpassingen doorvoeren, wat extra tijd vergt, maar wel een mogelijke boete voorkomt.

Wat te doen?

Vragen te over dus voor websitebezitters. Welke aanpassingen zijn voor mijn website noodzakelijk? Is een onderhoudscontract handig? Hoe houd ik mijn website veilig, up-to-date en ‘legaal’?
Als je wilt, mag je gewoon bellen of mailen...