dinsdag, 25 juni 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

3 trends voor de overheid van nu

Delen is vermenigvuldigen. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe communicatie in het nieuwe communicatielandschap, ook voor overheden. Alleen maar social media inzetten is niet voldoende. Want, ook met de social media kun je nog heel goed alleen maar zenden. Daarvan zijn vele voorbeelden te vinden op de socialmediakanalen.

Als je een fiets koopt, betekent dat nog niet dat je kunt fietsen. Je moet ook nog leren fietsen. Op dezelfde wijze zijn overheden er nog niet als je alleen maar een socialmedia-infrastructuur ‘aanschaffen’. Drie trends die aangeven waar kansen liggen voor overheden om te leren fietsen…

1. De ontwikkeling van de traditionele inspraak naar publieksparticipatie

Waar overheden voorheen beleid ontwikkelden en het publiek ('burgers', bedrijven en belangenorganisaties) pas laat invloed mocht uitoefenen, is nu publieksparticipatie het (wettelijk) uitgangspunt voor beleid. Door de meedenkkracht van het publiek in een vroeg stadium te benutten kunnen overheden beleid en plannen maken die aantoonbaar meer draagvlak hebben. Dit leidt aantoonbaar tot minder procedures en bezwaren, meer begrip, hogere kwaliteit van beleid en plannen en een gestroomlijnder proces.

Deze ontwikkeling vraagt om vroegtijdige en open communicatie van bestuurders en ambtenaren met het publiek.

2. De ontwikkeling van hiërarchische communicatie naar conversatie

Het communicatielandschap is ingrijpend veranderd. Zenden en dialoog moeten aangevuld worden met conversatie. De relaties van een overheid zijn te karakteriseren als een zwerm spreeuwen: moeilijk te managen en ongevoelig of onbereikbaar voor zendergerichte boodschappen. Een overheid die wil deelnemen aan de conversatie moet (aanvullend) andere methoden, middelen en tools inzetten om haar boodschap gedeeld te krijgen.

3. De ontwikkeling van projectleiderschap naar dienend leiderschap

Ook de samenwerking in projecten is aan ingrijpende veranderingen onderhevig. Met name projecten waarin samenwerking de sleutel is voor succes kunnen niet zonder een dienend leider. Verborgen eigenaarschap is de succesfactor voor zulke projecten; hiërarchisch leiderschap de faalfactor. Verborgen eigenaarschap ontstaat heel natuurlijk waar in de organisatie en de communicatie van het betreffende project een thema centraal gezet kan worden. Delen is vermenigvuldigen, is nu het devies.

Lees hier ook over de zes basisprincipes van social media.