zaterdag, 24 februari 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

Echt verbinden begint met het hart

Besluiten nemen we met onze buik, met ons gevoel. Dat is het gebied zonder woorden, waar ons gedrag en onze opvattingen leven. Met zijn ‘Golden Circle’ legt Simon Sinek uit hoe dat werkt. Dat echte verbindingen tot stand komen via de intuïtie, het geloof, het hart. Of zoals hij het zegt: via het ‘waarom’.

Goede besluiten

Of het nu gaat om om de keuze voor een samenwerkingspartner, een product dat bij je past, of om de wijze waarop je de eigen organisatie wilt neerzetten. Duurzame, goede besluiten neem je niet op basis van de waarneming (het wat), niet met de ratio (het hoe), maar met je intuïtie (het waarom).

golden circle - verbinden begint met het hart

Slaap er een nachtje over

Als we alle opties langdurig hebben verkend en geanalyseerd, en we zijn tot een besluit gekomen, dan zeggen we vaak: ‘we slapen er nog een nachtje over’. Dat is om onze intuïtie de tijd te gunnen om het besluit te beoordelen. Want de volgende dag ‘voelen’ we het: het besluit klopt, of niet.

Ap Dijksterhuis noemt dat in zijn boek Het slimme onderbewuste: 'denken met gevoel'. Simon Sinek noemt dat in zijn TED-talk: de neurologische basis van besluiten. Want we nemen onze besluiten niet met wat we zien, ook niet met wat we denken, maar met wat we voelen, onze ‘gut feeling’. En daar zijn geen woorden voor.

Waarom, hoe, wat - de volgorde

Als we een besluit eenmaal met ons hart hebben genomen, gaan we vervolgens aan de slag om dit besluit te onderbouwen met argumenten. Want we moeten dat gevoel per slot van rekening uitleggen, verantwoorden, onderbouwen, met woorden. En die vinden we dan in het hoe en het wat.

Pas wanneer we in ons hart (waar de verbinding plaatsvindt) het ‘waarom’ hebben onderschreven, kan ons besluit tot verbinding echt plaatsvinden. Als we het ‘waarom’ geloven, dan volgt het hoe en het wat vanzelf.

Verbinding opzoeken

Dat betekent ook dat wie de verbinding opzoekt, met het hart en de intuïtie moet beginnen. Om het voorbeeld van Sinek te gebruiken, als tv-fabrikant niet zeggen: ‘Wilt u een tv waarmee u op elk moment kunt kijken wat u wilt? Wij hebben het systeem dat u controle geeft over uw kostbare vrije tijd.’ Maar bijvoorbeeld: ‘Wilt u controle over uw vrije tijd? Wij hebben een tv die u daarbij helpt.’

Kijk hier naar wat Simon Sinek ons op TED vertelt.