donderdag, 30 november 2023
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

python gource

Observatie is het beste startpunt om het intelligente web (web 3.0) te leren kennen. Bekijk een zwerm spreeuwen en zie hun intelligentie, hun gezamenlijke verstand. De kracht van de natuur – en van de intelligentie van web 3.0 – laat zich het beste kennen vanuit een observatiehutje.

Daarom zijn instrumenten als Gource en Logstalgia zo waardevol als we de (verborgen) intelligentie van web 3.0 willen onderzoeken.

Het zijn instrumenten waarmee we de processen rond, bijvoorbeeld, de ontwikkeling van opensource-systemen kunnen visualiseren. Dat zijn systemen waaraan iedereen die dat wil een bijdrage kan leveren, zoals Wikipedia, elk systeem met eigen redacteurs en kwaliteitseisen voor de bijdragen (of juist helemaal geen redacteurs en kwaliteitseisen).

Kijk bijvoorbeeld naar de visualisering van de groei van de opensource programmeertaal Python in de periode van 1990 tot 2012 die Gource produceert op basis van log-files van alle bijdragen van de duizenden programmeurs wereldwijd. Wat we hier zien, begrijpen we nog niet helemaal, net zo min als we de zwerm spreeuwen helemaal kunnen begrijpen.

Het is een verbeelding van de collectieve intelligentie van een deel van het wereldwijde web, een visualisering van een deel van Web 3.0. Een beeld van de samensmelting van al die inspanningen van de individuele programmeurs die samen één doel voor ogen hebben: een krachtige programmeertaal voor iedereen.

We zien ook dat deze intelligentie ‘opbouwend’ lijkt en niet destructief, zoals een zwerm sprinkhanen (waarvan de leden niet alleen al het beschikbare groen willen verslinden, maar ook elkaar...). Vergelijk de Gource-visualisering van Python eens met die van Ruby, een andere programmeertaal.

Deze ontwikkeling – van 2004 tot 2009 – lijkt meer sturing te laten zien door centrale figuren (redacteurs?) dan bij Python het geval lijkt. Maar hoe dat precies zit, moet nader onderzoek uitwijzen. Vast staat dat de visualisering van web 3.0-intelligentie een belangrijke stap is naar beter begrip, en naar nederigheid...

Lees hier meer over Gource en lees hier meer over zwermgedrag.
En kijk hier naar wat Web 3.0 nu eigenlijk is.