zondag, 14 april 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

tijdelijk hoofd twitter

Sommige bedrijven schakelen een externe kracht in om hun bedrijf te helpen sociale media in te zetten voor de eigen business. Zij weten dat sociale media een essentieel onderdeel van de marketingcommunicatie hun bedrijf kan vormen, om nieuwe business te verkrijgen, bestaande klantrelaties te versterken en om te werken aan een goede online reputatie.

Maar zij weten ook dat zij nog niet voldoende thuis zijn in deze nieuwe wereld van Twitter, Facebook, LinkedIn, blogs, Flickr en Youtube.

De communicatiedeskundigen die zij in dienst hebben, doen hun best om bij te blijven in deze snel veranderende wereld van online media en slagen daar veelal heel goed in. Toch is de leercurve soms nog te steil en krijgen zij binnen hun bedrijf moeilijk de handen op elkaar om de benodigde stappen te zetten.

Wanneer tijd, deskundigheid en praktische ervaring ontbreken om de omslag naar social marketing te maken, is het tijdelijk inhuren van een ‘Head of Twitter’ een uitstekende optie. In nauwe samenwerking met de inhoudelijk deskundigen en de communicatie-experts van de onderneming kan deze zorgen voor een socialemedia-infrastructuur en voor een socialemedia-kick-start. Waarna de eigen communicatie-experts het socialemedia-roer kunnen overnemen.

Globaal kunnen we de stappen die een Head of Twitter moet zetten in een schema weergeven.

hoofd twitter web

Afhankelijk van de beschikbare tijd, capaciteit en behoefte, kunnen de werkzaamheden door internen of door externen uitgevoerd worden. Het is echter wel zaak om aan het einde van het traject een team te hebben gevormd dat de ‘routine’ van het socialemediamanagement voor zijn rekening kan nemen.

Meer weten? Neem gerust contact op.