zondag, 14 april 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

Waarmerken 1

De sociale media maken – voor wie het wil zien – een ingrijpende verandering in het onderwijs zichtbaar. Waar docenten voorheen gewaarmerkte content en didactiek aanboden, verplaatst deze content zich deels naar het wereldwijde web, waar het toegankelijk is voor iedereen.

Waar docenten nog steeds de inhoudelijke autoriteit vormen voor hun vakgebied, zijn leerlingen en studenten – inhoudelijk en technisch - veelal mijlen voor op hun leermeesters waar het de deelname aan het online domein betreft. En dat terwijl de sociale media uitstek geschikt zijn om de complete ontwikkeling van leerling en student mede te stimuleren.

De initiatieven van docenten om leerstof en interactie daarover te stimuleren via ‘eigen’ websites en ELO’s – de elektronische leeromgeving die het antwoord vormt op de digitalisering van het onderwijs – bestrijken vaak slechts een klein deel van de beschikbare ruimte.

Juist de sociale media lenen zich uitstekend voor de ontwikkeling over het gehele spectrum (cognitief, affectief en sociaal), met deelname van alle deelnemers aan het onderwijs: (aankomende) leerlingen en studenten, ouders, docenten en gelieerde organisaties – zowel bij het stimuleren van de onderlinge betrokkenheid binnen deze groepen, als bij de betrokkenheid tussen deze groepen.

Het wordt tijd dat de educatieve spelers hun rol in dit krachtenveld nemen.