zondag, 14 april 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

quad fm3 - stereo fm tuner

De afgelopen maand heb ik maar weinig kunnen bloggen over mijn activiteiten. Soms komen die activiteiten zo dicht bij elkaar in de agenda te staan dat verslag erover op zijn zachtst gezegd lastig wordt. Ook is verslag soms niet mogelijk omdat er nog geen (publiceerbare) resultaten zijn.

Ik werkte de afgelopen tijd intensief mee aan een boekje over sociale media en sociale innovatie, een essay over sociale media en krimpbeleid en aan de Gelderse Omgevingsvisie. Allemaal producten die binnenkort 'naar buiten mogen'. Een voorproefje.

Boekje Zo doen wij dat hier

Samen met Irini Salverda en Pat van der Jagt (Alterra, Wageningen UR) mocht ik werken aan het boekje 'Sociale media: nieuwe wegen naar sociale innovatie. Een verkenning van de rol van internet en de sociale media bij het ontstaan van sociale innovatie.' Het is deel vier in de reeks ‘Zo doen wij dat hier!’ Marleen Onwezen (LEI, Wageningen UR) en Jan Top (FBR, Wageningen UR) leverden ook bijdragen. Professor Piet Kommers van de Universiteit Twente schreef het voorwoord.

We kijken nu uit naar de gedrukte uitgave, die een prachtig sluitstuk vormt op meer dan een half jaar van overleg en schrijven. Het boekje wil antwoord geven op de vraag welke rol de sociale media spelen bij sociale innovatie.

Onderzoek naar beleid met sociale media

Gedurende de afgelopen maanden werkte ik ook samen met Roel During (Alterra in Wageningen) aan het essay 'Beleid met sociale media: sturen met sociaal kapitaal op maatschappelijke energie'. Hiervoor deden we onderzoek naar hoe burgerinitiatieven zijn ingebed in sociale-media-communicatiepraktijken en naar welke nieuwe mogelijkheden dit biedt voor krimpbeleid. Wat moet een overheid doen om aan te sluiten bij burgerinitiatieven en hoe kan zij daarbij gebruik maken van de sociale media?

Omgevingsvisie provincie Gelderland

In april 2012 vroeg de provincie Gelderland om ondersteuning bij de Kadernotitie Structuurvisie. Ik mocht de werkzaamheden uitvoeren: advies over de inzet van de sociale media bij de co-creatie rond deze visie, advies over opzet, indeling en uiteindelijke vorm, in nauwe samenwerking met de projectgroep. En uiteindelijk ook zorgen voor de schriftelijke formulering van het beleid.

Op 27 juni 2012 werd de visie ongewijzigd vastgesteld. PS waren enthousiast: ‘Complimenten voor het voorliggende stuk. Kort en krachtig wordt op hoofdlijnen weergegeven wat de ontwikkelingen in de agenda zijn.’ Vanaf januari 2013 ondersteunde ik bij het vervolg, dat even intensief was: de Omgevingsvisie, met advies over de online versie en met het leesbaar maken van de teksten. In april 2013 stelden GS de Omgevingsvisie vast. Tot oktober worden de inspraakreacties verwerkt.