donderdag, 28 september 2023
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

computerpublieksm

Sociale media en hoger onderwijs staan stevig in de belangstelling. Sommigen beantwoorden de vraag wat er in de sociale media óver het hoger onderwijs wordt gezegd, en hoe veel en hoe vaak onderwijsinstellingen het onderwerp van social-media-gesprekken zijn.

Minder lezen we over hoe de sociale media ín het hoger onderwijs toegepast (kunnen) worden.

Geen wonder, want de eerste vraag (sociale-media-gesprekken óver het hoger onderwijs) betreft gemakkelijk te vergaren informatie. Het zijn veelal de studenten die de gesprekken voeren. Terwijl de tweede vraag (hoe de social media toe te passen ín het hoger onderwijs) de participatie van de docenten betreft. En die lopen qua vakkennis dan wel voor op de studenten, maar niet qua sociale media...

Hoe kunnen we beide groepen dan nader tot elkaar brengen? Door zowel docenten als studenten te betrekken in het spel dat we met de sociale media zo goed kunnen spelen in het onderwijs. Laten we dat illustreren aan de hand van een model en een voorbeeld. Twee beproefde didactische middelen.

Het sociale-media-model voor het hoger onderwijs

We weten het, sociale media kunnen drie dingen heel goed faciliteren: Delen, Luisteren en Activeren. Voor het hoger onderwijs toegepast, kunnen we dit model daarvoor maken:

LuisterenDelenActiveren

1. Vertellen en Helpen zijn hier twee vormen van Delen waarbij zowel docenten als studenten de sociale media kunnen toepassen, om bijvoorbeeld lesstof, literatuurbronnen, resultaten van eigen onderzoek of werkstukken te delen.

2. Onderzoeken en Reputatiemanagement zijn hier twee vormen van Luisteren waarbij docenten en studenten de sociale media kunnen toepassen, om bijvoorbeeld bronnen of elkaar te raadplegen en om te luisteren naar wat er rond specifieke onderwerpen speelt.

3. Sturen en Meedoen zijn hier twee vormen van Activeren waarbij studenten en docenten de sociale media kunnen toepassen, om bijvoorbeeld op elkaar te reageren, elkaar uit te nodigen of aan te moedigen.

Onderwijskundig beschouwd

Op de snijvlakken van Delen, Luisteren en Activeren gebeuren onderwijskundig bezien belangrijke dingen. Zaken die zowel met als zonder de sociale media kunnen gebeuren in het onderwijs, maar die met sociale media misschien een stuk gemakkelijker verlopen.

1. Waar Delen en Luisteren elkaar ontmoeten en versterken, daar vindt Leren plaats, de kennis-doelstelling van onderwijs.

2. Waar Delen en Activeren elkaar ontmoeten en versterken, daar vindt Ervaren plaats, de basis voor de houdings-doelstellingen van onderwijs.

3. Waar Luisteren en Activeren elkaar ontmoeten en versterken, daar vindt Stimuleren plaats, de basis voor de gedrags-doelstellingen van onderwijs.

Het fraaie van dit model is de kern ervan: hierin komen Delen, Luisteren en Activeren bij elkaar en versterken ze elkaar drievoudig. Daar vinden Samenwerking, Groei en Verbinding plaats. En zijn dat niet de ultieme pedagogische en didactische doelstellingen?

Een voorbeeld, een mogelijke invulling

Een voorbeeld kan zaken verduidelijken, dat weten we uit de onderwijskunde. Vandaar hier een schema waarin het sociale-media-model globaal is ingevuld, met voorbeelden die moeten inspireren tot nog beter en nog meer.

Het betreft een ‘leerzame veldweek’, waarin studenten erop uitgaan om naast plezier een hoop kennis op te doen. Iets wat zij aan het einde van de week moeten neerleggen in een verslag dat zij in groepjes maken.

Voorbeeld DAL

Dat voor de uitvoering van dit voorbeeld wel de nodige voorbereidingen noodzakelijk zijn, spreekt voor zich. Maar het opzetten van een infrastructuur voor sociale media is een ander verhaal.

Lees daar meer over in hoofdstuk 4 van Wie een Zwerm Kan Bewegen.