zondag, 19 mei 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

opaipad

Organisaties die zich (mede) richten op ouderen – zoals verzorgingshuizen, welzijnsinstellingen voor ouderen, dorpsraden et cetera - communiceren veelal nog steeds voornamelijk met nieuwsbrieven, website en brochures, om het maar eens heel voorzichtig te formuleren.

Tegelijkertijd zoeken zij ook die andere rol in het communicatiespectrum (van zenden naar faciliteren van de communicatie) en naar de bijbehorende sociale media. Belemmering daarbij is dat ze soms nog vastzitten in hun rol van zender en dat ze (nog) niet bekend zijn met de sociale media, om het maar eens heel voorzichtig te formuleren. Ze weten soms nog niet goed hoe ze een conversatie, een initiatief of een groep kunnen faciliteren via de sociale platforms.

Ook ouderen maken deze zoektocht en ontwikkeling naar de nieuwe media door, zij het langzaam. Zij maken gaandeweg kennis met de nieuwe hardware (zoals de iPad, smartphones en laptop-computers) en met de nieuwe media (Facebook en andere sociale platforms en Skype) om informatie met familie, oude bekenden en elkaar te delen, om nieuws en amusement te zoeken, maar ook om op elkaars gezondheid en veiligheid op afstand bewaken.

Onze samenleving vergrijst. Tegelijkertijd worden de 'grijzen' steeds jonger en moderner. Tijd, dus, voor wie ouderen ondersteunt om daarbij ook de sociale media te betrekken, om het maar eens heel voorzichtig te formuleren.