zaterdag, 20 juli 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

decentralisaties in samenhang

De komende veranderingen voor gemeenten zijn ongekend. Het Rijk decentraliseert zijn taken, met flinke kortingen om het systeem betaalbaar te houden. De gemeenten gaan deze taken uitvoeren. Een flinke organisatorische en communicatieve uitdaging.

Het betreft drie decentralisaties (bron VNG):

  • De Participatiewet. De Wet werk en bijstand en de Wet op de sociale werkvoorziening worden per 1 januari 2015 samengevoegd. De Wajong gaat over naar gemeenten.
  • De AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging worden in 2015 gedecentraliseerd.
  • De transitie van de jeugdzorg (gesloten jeugdzorg, jeugd-ggz, zorg voor licht verstandelijk gehandicapten, jeugdbescherming en reclassering).

versnellingsbak

Meer uit te leggen

Tegelijk met de omvangrijke organisatorische veranderingen krijgen de gemeenten ook een uitbreiding van hun rol als voorlichter en vraagbaak. Want, de burgers gaan aankloppen met vele vragen. Wat verandert er eigenlijk? Bij wie moet ik nu terecht met mijn hulpvraag? Wat moet ik precies doen?

En ook de samenwerkingspartners van de gemeente komen langs. Hoe kunnen de gemeenten ervoor zorgen dat bijvoorbeeld leerkrachten, hulpverleners en zorgaanbieders elkaar kunnen vinden en gaan samenwerken? Hoe kunnen zij het veranderde landschap voor hen openen?

Geen zand tussen de tandraderen

Allemaal issues die vragen om een efficiënte en doordachte communicatie, zo mogelijk met inzet van de burgers via de sociale media platforms… (Een van de centrale thema's van de decentralisatie is 'Uitgaan van de eigen kracht van burgers'.) Want, hoe goed je de veranderingen ook organiseert, gebrekkige communicatie heeft het effect van zand in de versnellingsbak.

En, ge-oliede communicatie helpt om de nieuwe machines draaiende te houden. Het is dus zaak voor gemeenten om tegelijk met de organisatieverandering te werken aan een antwoord op de vragen die burgers en samenwerkingspartners hierover gaan stellen.

Dat kost nu wat extra inzet, maar het levert straks zo veel op…

Kijk voor meer informatie over de drie decentralisaties op de VNG-website.