zondag, 19 mei 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

zienswijzen bult

Overheden die plannen maken, bijvoorbeeld voor hoe een gebied er uit gaat zien, moeten daarvoor te rade gaan bij het publiek: bij de burgers, de bedrijven en de belangenorganisaties (de drie b's). Eerst om gebruik te maken van hun meedenkracht, om samen te werken aan een breed gedragen plan.

Als het plan in concept gereed is, mag het publiek (weer de drie b's) aangeven of ze het ermee eens zijn. Zo niet, dan mag het publiek zogenaamde 'zienswijzen' indienen: suggesties, vragen en verzoeken tot wijziging van het plan. De betreffende overheid schrijft daarop een commentaarnota, waarin alle (vaak heel veel) zienswijzen beantwoord worden.

Een flinke klus, die om een slimme aanpak vraagt. Hoe?

Van oudsher werken vele overheden als volgt: elke zienswijze die binnenkomt, wordt voorgelegd aan de expert bij de betreffende overheid die verstand heeft van juist dat onderwerp waarover de zienswijze gaat. Dat is vaak heel veel werk, vooral als er heel veel verschillende zienswijzen zijn.

De expert vat de zienswijze samen en geeft een reactie: soms dat de zienswijze verwerkt zal worden in het plan (omdat het een goed idee is, of omdat er een fout in het plan staat), en soms: 'dank voor uw inbreng, maar we gaan er niets mee doen, om de volgende reden'.

Alle reacties van de experts komen in een zogenaamde commentaarnota, ook wel reactienota genoemd. Daarin kunnen de indieners van de zienswijzen zien wat er met hun inbreng is gedaan.

zienswijzen bundelen

Beweeg de muis over het plaatje

Bundelen

De crux van de slimme aanpak van deze vaak omvangrijke klus, is om de experts zo laat mogelijk in te schakelen en hun zo weinig mogelijk zienswijzen aan te bieden. Dat kan door alle zienswijzen eerst op stapeltjes te leggen, voor elk onderwerp een stapeltje, en elk stapeltje zoveel mogelijk als een eenheid te behandelen: zowel bij het samenvatten van de zienswijzen, als bij het beantwoorden en verwerken ervan.

Veel minder werk

Dat betekent iets meer werk aan het begin van het proces. En het zorgt voor een aanzienlijke afname van het werk dat de experts moeten doen. Bovendien zorgt het ervoor dat de antwoorden beter worden en gemakkelijker leesbaar, omdat de onderwerpen nu in samenhang bezien kunnen worden en breed beantwoord kunnen worden, zonder dat het gaat storen.

Zienswijzen-team

Het lijkt zo logisch om de reactienota op deze wijze aan te pakken, en het gebeurt ook al wel veel. Toch zijn er nog steeds overheden die - omdat het niet zo vaak voorkomt - niet precies weten hoe ze dit moeten aanpakken.

Wij hebben het voorrecht gehad om al meer dan zeven jaar voor uiteenlopende overheden en onderwerpen met ons 'Zienswijzen-team' aan te slag te mogen. Voor onder meer de MER en het bestemmingsplan voor de Nieuwe Stadsbrug van Nijmegen, het Masterplan voor het Waalfront in Nijmegen, voor de Herijking van de netwerknota Verbinden en Ontsluiten, voor de Omgevingsvisie Gelderland…

Meer weten? Bel gerust.