zaterdag, 1 april 2023
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

struisvogel

Na het recente antwoord van staatsecretaris Sander Dekker van OCW op de aanbeveling van het KNAW is het duidelijk: er komt geen verplicht schoolvak Informatica. De bal ligt bij de scholen. Welke scholen, schoolbesturen en instellingen willen zich profileren als 21ste-eeuws of als voorlopers door Informatica in hun pakket aan te bieden?

Een verontrustende ontwikkeling. Informatica is een vak dat noodzakelijk is om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst, maar het wordt niet aangeboden op school. Probeer die constructie eens uit met de andere schoolvakken…

Onderzoek als uitstel

Scholen hebben de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe ze het onderwijs inrichten, aldus Dekker. Het invoeren van een apart vak past daarom niet. Hij is ervan overtuigd dat scholen al wel in de geest van de aanbevelingen van het KNAW werken. En dat terwijl het KNAW juist heel precies aangeeft wat er moet gebeuren.

Wel laat Dekker onderzoeken hoe leerlingen met 21ste-eeuwse vaardigheden toegerust kunnen worden. Gevaarlijk uitstel, naar mijn mening. Want de tijd dringt. Er moeten keuzes gemaakt worden. En dat terwijl Dekker zegt dat het te lang duurt om het examenprogramma aan te passen, ook vanwege de snelle ontwikkelingen van het vak.

Struisvogelpolitiek

Nee, de ontwikkelingen gaan zo snel: dat kunnen we nooit bijhouden. Ziedaar de toekomst van het Nederlandse onderwijs. Is het onderwerp te snel, te ingewikkeld of te modern? Negeer het gerust. Anderen nemen daarin wel het voortouw. Wissel nu maar gewoon good practices en succesvol leermateriaal uit, suggereert Dekker.

En al die docenten die deze ontwikkeling niet bij (kunnen) houden? Daarvoor verwijst Dekker naar de minister van OCW: “Zij zal hier zeker aandacht aan besteden via de verdere invulling van de lerarenagenda (Kamerstuk 27923, nr. 171).”

Dubbel getroffen

Een dubbele achterstand voor het Nederlandse onderwijs, dus. Vakken die ertoe doen voor de toekomst van de leerlingen worden niet opgenomen in het curriculum, omdat ze te snel en te ingewikkeld zijn. En, als de docenten al dat moderne gedoe niet kunnen bijbenen, is er nog tijd genoeg om hier op termijn ooit iets aan te doen.

Kortom: Sander Dekker is terughoudend. Geen richtlijnen. Geen verplicht vak. Geen scholing van docenten. Probeer het zelf maar. En als het lukt, help elkaar dan verder. Dan doe ik ondertussen onderzoek… De bal ligt bij de scholen, die hun handen al vol hebben aan het reguliere programma.

Welkom in Nederland, waar we ooit vooropliepen qua onderwijs.

Lees hier het antwoord van Dekker. Zie ook ICT moet een schoolvak worden.