zaterdag, 24 februari 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

waddenzee werelderfgoed

De Waddenzee strekt zich verder uit dan Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. En dan hebben we het niet alleen over de Razende Bol, Rottumerplaat en Rottumeroog. Veel Nederlanders beseffen niet dat het natuurgebied doorloopt langs de Duitse en de Deense kust. Van Den Helder tot Esbjerg, met minstens veertien bewoonde en dertien onbewoonde Duitse eilanden en vijf Deense eilanden. Dit hele gebied is een uniek natuurgebied dat speciale aandacht verdient. Daarom is de Waddenzee sinds 2009 UNESCO-werelderfgoed.

Versnippering

Er zijn zeer veel partijen betrokken bij de Waddenzee, van gemeenten, provincies, ministeries tot marketingorganisaties, ondernemers en natuurorganisaties, in drie landen, elk met hun eigen focus. In zijn opiniestuk in het Friesch Dagblad van 31 maart 2015 stelt Sjon de Haan, de Nederlandse coördinator van het Waddenzee werelderfgoed, dat de ‘versnippering, gebrek aan regie en relatieve onbekendheid stevige uitdagingen vormen’.

Daarom heeft de Trilateral Wadden Sea Cooperation, een samenwerkingsverband tussen Nederlandse, Duitse en Deense stakeholders in de Waddenzee, in 2012 een communicatiestrategie ontwikkeld met richtlijnen voor het uitdragen van een consistente boodschap. Op hun website en hun Facebook-pagina staat het uitgangspunt: “We support nature protection and sustainable tourism, because we understand the importance of the Wadden Sea for people and over 10,000 species that live there.”

Kort gezegd komt de missie van dit samenwerkingsverband neer op duurzaam toerisme en bescherming van de natuur in de hele Waddenzee. De betrokken partijen werken samen aan een strategie om deze missie uit te voeren. Doel daarvan is dat bewoners en bezoekers trots zijn op de Waddenzee en daardoor de verantwoordelijkheid voor het behoud nemen. Eén gezamenlijke boodschap en één merk moeten ervoor zorgen dat de gesignaleerde versnippering verdwijnt.

Van communicatie naar conversatie over de Waddenzee
conversatie

Wie op internet zoekt naar ‘Waddenzee’ (of ‘Wattenmeer’ voor Duitsland, ‘Vadehavet’ voor Denemarken en ‘Wadden Sea’ voor de internationale invalshoek), die krijgt een zeer divers en vaak versnipperd beeld van Waddenzee. Het is dan ook de vraag of een communicatiestrategie die op de traditionele leest is geschoeid voldoende is. Doet een top-down-benadering (één boodschap, één afzender) wel recht aan het moderne communicatielandschap?

Want, dat communicatielandschap is ingrijpend veranderd. Zenden en dialoog moeten aangevuld worden met conversatie, ook via de sociale media. De mensen die belangstelling hebben (of krijgen) voor de Waddenzee zijn te vergelijken met een zwerm spreeuwen: moeilijk te managen en ongevoelig of onbereikbaar voor zendergerichte boodschappen. Een organisatie die wil deelnemen aan deze conversatie moet (aanvullend) andere methoden, middelen en tools inzetten om haar boodschap gedeeld te krijgen. En ze moet zichzelf niet op de voorgrond stellen. Alleen dan zullen de fans van de Waddenzee het enthousiasme met elkaar delen.

Een online portal in ontwikkeling

In het kader van een onderzoek van de Universiteit van Wageningen naar de reputatie van de Waddenzee en hoe deze wordt waargenomen door het publiek, bedrijven en organisaties, is een inventarisatie gaande van de partijen die betrokken zijn bij de Waddenzee. Dat betreft onder meer waddengemeenten, bedrijven, veerdiensten, natuurorganisaties, havens, vliegvelden en hun sociale media, zoals websites, twitter-accounts, facebook-pagina’s et cetera, in Nederland, Duitsland en Denemarken. Deze inventarisatie brengt het ‘sociale media DNA’ van de Waddenzee geleidelijk aan in beeld.

Voor belangstellenden, en voor mensen die de conversatie en de verbinding willen aangaan met deze partijen via de sociale media, is een online portal ingericht. Op waddensea-portal.com staan sinds eind maart de resultaten van deze inventarisatie als links op een rijtje, met de bijbehorende facebook-pagina www.facebook.com/waddenseaportal en het twitter-account twitter.com/waddenportal.

platform waddenseaDit portal is voor allen die de Waddenzee een warm hart toedragen en die via de vele links informatie willen zoeken of delen, of met elkaar in gesprek willen gaan. De website waddensea-portal.com is voornamelijk Engelstalig, om ook het Duitse en Deense publiek te ontvangen. De website is voortdurend in ontwikkeling, maar geeft nu al een goed beeld van het ‘sociale kapitaal’ van de Waddenzee.

Voor wie wil deelnemen aan de conversatie over de Waddenzee is het portal een goed startpunt. Ofwel via de sociale media van het portal zelf, ofwel via de sociale media van de partijen die naast elkaar op de website staan. Een flexibele geo-tool geeft waar mogelijk aan waar de partijen zich bevinden en waar verwante partijen zich ophouden. Op deze manier komen ook onverwachte verbindingen in beeld, bijvoorbeeld tussen de Waddenzee-vliegvelden, onderling, of van de vliegvelden met bijvoorbeeld de beschikbare veerdiensten.

Bottom-up in plaats van top-down

Dus niet zozeer de eigen boodschap uitdragen naar de doelgroep, maar ervoor zorgen dat het publiek erover spreekt met elkaar, is nu de strategie die past bij een eigentijdse communicatie over de Waddenzee. Daar past een gemakkelijk toegankelijke infrastructuur van sociale media bij, met natuurlijk een passende profielbeschrijving, passende vrienden en posts en een flinke portie bescheidenheid van de eigenaar. Zodat het aantal volgers, likes en vrienden toeneemt en de conversatie bloeit.

Dat betekent naast aandacht voor één gezamenlijke boodschap en één merk, vooral ook aandacht voor de online gesprekken en de gezamenlijke beleving die ervoor zorgen dat bewoners en bezoekers trots zijn op hun Waddenzee en de verantwoordelijkheid ervoor nemen.

Kijk op waddensea-portal.com voor alle links en voeg gerust suggesties voor links toe via het formulier onder ‘Add profile’.