dinsdag, 21 maart 2023
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

citizen science, publieksparticipatie

Jan Luijten en Rijk Willemse schreven een artikel over participatieve monitoring voor vertrouwen en gedragen beleid, voor Stadswerk Magazine. Als best practice wordt de milieumonitor westenweurt.nl opgevoerd.

Hoewel de top-downbenadering van overheden tot goede resultaten leidt, bijvoorbeeld op het gebied van waterveiligheid of milieukwaliteit, groeit de behoefte aan adaptief management bij deze en vergelijkbare onderwerpen: management gebaseerd op doorlopende aanpassingen van het systeem en op betrokkenheid van publieke en private belanghebbenden.

Want, er is steeds minder draagvlak voor top-downsturing vanuit de overheid en een steeds sterkere roep om actieve betrokkenheid van de partijen die geraakt worden door het betreffende beleid en beheer.

Betrokken partijen
- Gemeente Nijmegen (beleid)
- LaVerbe (advies)
- Tweede Golf (webdevelopment)

Lees het artikel hier op Issuu.

Kijk hier naar de opzet van de Online Beleidsmonitor:

lvb infographic online bestuursmonitor