dinsdag, 25 juni 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

kleinpolderplein

1 Hatchling Plan, 2 Baby Plan, 3 Business Plan.
1 Essential, 2 Professional, 3 Premium.
Waarom zien we op zo veel online keuzeformulieren zo vaak drie keuzemogelijkheden? Dan Ariely geeft een mogelijk antwoord in zijn Ted-Talk Are we in control of our decisions?

Een handig weetje voor webdesigners en usability experts.

Een testje

Mensen lijken het liefst uit drie opties te kiezen. Dan Ariely deed de volgende test bij argeloze deelnemers. De groep kreeg eerst twee opties voor een abonnement op de Economist aangeboden. Enige tijd later kregen ze dezelfde twee opties aangeboden, maar er was één onaantrekkelijke variant van de minst aantrekkelijke optie toegevoegd.

Opmerkelijke verschuiving

Twee opties (resultaat tussen haakjes)
1. online: $59 (68%)
2. online en print: $125 (32%)

Drie opties (optie 2 is nieuw)
1. online: $59 (16%)
2. print: $125 (0%)
3. online en print: $125 (84%)

De voorkeur sloeg in dit experiment dus spectaculair om: de onaantrekkelijkste van twee wordt de aantrekkelijkste van drie.

Wetmatig?tom jerry 2 400

Dan experimenteerde verder en kwam erachter dat je met een onaantrekkelijker variant een optie aantrekkelijker kunt maken.

Dus: voeg je een onaantrekkelijker variant van een van beide mogelijke opties toe als extra keuze, dan lijkt de optie waarop gevarieerd wordt meer voorkeur te krijgen.

Dan Ariely stelt daarbij vast dat mensen minder controle over hun keuzes hebben dan ze denken en zouden willen. Daarover kunnen we van mening verschillen, zeker nu de resultaten van dit onderzoek meer en meer bekend worden.

Toepassen bij webdesign en -bezoek

Vast staat wel dat deze kennis ook toegepast kan worden als het niet om aankoopkeuzes gaat, maar om kwalitatieve keuzes. Slimme webdesigners maken er gebruik van. Maar slimme webbezoekers natuurlijk ook…