zaterdag, 1 april 2023
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

Richard Engelfriet

Richard Engelfriet vaart op Managementsite.nl uit tegen de Golden Circle van Simon Sinek. "De nieuwe kleren van de keizer", noemt hij de benadering van Sinek, een theorie zonder enige basis of bewijs, en een marketingaanpak zonder bewezen succes. Een managementmythe, aldus Engelfriet.

Een bijzondere manier van argumenteren

De redenering van Engelfriet volgt een bijzonder pad. Eerst vat hij de theorie van Sinek samen, met eigen woorden in een zeer eenvoudig verhaal. Hij selecteert heel eigenzinnig enkele accenten en weerlegt die vervolgens. Laten we kijken hoe hij dat aanpakt.

Engelfriets samenvatting is als volgt:
"De meeste organisaties denken de ‘verkeerde’ kant op. Ze vertellen hun klanten wat ze doen (‘wij verkopen computers’), vervolgens hoe ze dat doen (‘met geweldige service en garantie’) en misschien ook nog waarom (‘wij willen dat uw leven geweldig wordt’). Succesvolle organisaties doen dat precies in de omgekeerde volgorde. Die beginnen juist met het waarom (‘wij dagen de gevestigde orde uit’), praten vervolgens over hun ‘hoe’ (‘dat doen wij op een innovatieve manier’) en dan pas hun wat (‘wij maken computers’). Simon Sinek noemt dit de Golden Circle. Wilt u succes, werk dan met de Golden Circle!"

Geen onderzoek, geen onderbouwing

Vervolgens stelt Engelfriet dat er geen onderzoek bestaat dat aantoont dat bedrijven die de Golden Circle toepassen succesvoller zijn dan hun concurrenten die dat niet doen. Ook stelt hij dat Steve Jobs zich niet met het waarom bezighield, zoals Sinek stelt, maar juist met "het maken van de perfecte computer".

De enige onderbouwing van Sineks theorie komt van Sinek zelf, aldus Engelfriet. Een gedurfde claim, want waar heeft hij allemaal gezocht? En ondertussen laat hij een neurowetenschapper (Paul Middlebrooks) zeggen dat we het brein nog lang niet zo goed begrijpen om dergelijke claims te maken.

Retoriek, maar nuance?

Ja, zo kan ik ook een theorie verwerpen: vat die theorie eerst tendentieus samen, ga die samenvatting vervolgens te lijf en zoek ten slotte een wetenschapper die het met je eens is.

Jammer dat Engelfriet zo zeker lijkt van zijn zaak. Het komt de retoriek dan wel ten goede, maar niet de nuance en zijn bewijskracht. Zou er dan niets waar zijn van het gegeven dat mensen eerder verbinding aangaan op grond van verhalen en beelden dan op grond van feiten en argumenten? Dijksterhuis, bijvoorbeeld, is een wetenschapper die die claim onderzoekt en voorzichtig ondersteunt…

Why: verbinding met het hart

Lees er meer over in mijn blogje van 4 november 2012: www.rijkwillemse.nl/echt-verbinden-begint-met-het-hart waarin ik ook een samenvatting van Sineks theorie geef.

Lees hier het betoog van Engelfriet: www.managementsite.nl/golden-circle-sprookje-van-simon-sinek.