zondag, 2 april 2023
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

iMac met e learning

Organisaties die de kennis, houding en het gedrag van hun medewerkers of hun relaties naar het gewenste niveau willen brengen, passen daarvoor meer en meer de e-learning toe. Dat is in de meest ideale vorm een online toepassing van zelfgestuurd leren waarvan bewezen is dat het zorgt voor hoge motivatie, blijvende betrokkenheid en groot leerrendement.

Mogelijke toepassingen van e-learning

 • updates van technologie en software, voor medewerkers
 • know-how over producten, voor verkopers
 • ‘soft skills’ van medewerkers verbeteren, voor HRM
 • gebruiksaanwijzing bij producten of diensten, voor klanten
 • efficiënte internationale lokalisatie, voor agenten

Voordelen van e-learning

 • bewezen spectaculair hoog rendement van de investering
 • vrijheid in het wat, het wanneer en het hoe van leren
 • geen dure bijeenkomsten voor training of instructie
 • de oplossing voor uiteenlopende niveaus van kennis en motivatie
 • eenvoudig te evalueren en updaten leerinhoud
 • standaard integratie van toetsen, certificering en rapportage

Meer dan leerstof via internet

Een e-learning is dus meer dan het simpelweg aanbieden van leerstof via het internet. Voor de vereiste zelfsturing en kosten-effectiviteit moet een e-learning voldoen aan enkele cruciale eigenschappen. De e-learning moet bijvoorbeeld bestaan uit kleine leereenheden, die overzichtelijk aangeboden worden op zo’n manier dat de cursist altijd weet waar hij zich bevindt, wat hij nog moet doen en wat hij al afgerond heeft.

E learning de toekomst 695

Ieder zijn eigen leerroute

Het is essentieel dat de cursist zijn eigen leerroute kan bepalen en tegelijkertijd overzicht houdt op zijn voortgang. Want, de e-learning wordt vaak ‘even tussendoor’ gebruikt in het volle dagprogramma. Bovendien moet de cursist gestimuleerd worden om door te gaan, door afwisselende werkvormen, (interactieve) video’s, infographics en uitdagende, afwisselende interactieve vragen, games en toetsen.

Didactische aanpak en stimulerend design

Dat vraagt om een didactische aanpak en een stimulerende vormgeving waarin afwisseling, overzicht, s(t)imulerende interacties en ‘fun’ de motor van de e-learning moeten laten draaien. Pas dan kan de cursist snel zijn kennis opfrissen via een zelf te bepalen leerroute, gemakkelijk tussentoetsen afleggen en uiteindelijk zelfs een certificaat behalen.

Gemakkelijk aanpasbaar en beheerbaar

De organisatie die de e-learning toepast, wil bovendien snel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen (en die zijn er veel). Dat vraagt om een gemakkelijk beheerbaar systeem waarmee de e-learning zonder al te veel inspanning aangepast kan worden. Sleutelwoorden: SCORM en uitstekende authoring tools.

Board elearning

Onderwijs in onze genen

LaVerbe heeft onderwijs in haar genen (en onderwijzers als ‘founding fathers’). Dat begon met de Basisagenda die wij in eigen beheer uitgaven en onze brede ondersteuning van educatieve uitgevers. Onze ervaring in het onderwijs gaan wij nu weer intensiever toepassen. Want, in nauwe samenwerking met UP Learning gaat LaVerbe nu aan de slag met de e-learning. Binnenkort vertellen wij er meer over!

Kijk hier naar het werk van Jane Hart, Modern Workplace Learning, die de visie van zelfgestuurd leren onderbouwt.