zaterdag, 24 februari 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

SRO

Zakelijke tekst in de praktijk

Hoe schrijf ik een goed gestructureerde, aantrekkelijke, bondige en eenvoudige, exacte en concrete, correcte zakelijke tekst?

Kortgeleden was er weer een golf van aandacht voor de onbegrijpelijk taal van overheden.

Terecht. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Overheidstaal is vaak onbegrijpelijk. Dat kost geld en goodwill. En daar moet (en kan) iets aan gebeuren. "Schrijfles" dus. Elke keer weer.

Mijn begeleiding

rijk seattleIk begeleid sinds jaar en dag beleidsambtenaren en deskundigen als zij zaken op papier willen krijgen. Met taaltraining en persoonlijke begeleiding. Maar ook door teksten voor hen te (her)schrijven.

Mijn ervaringen zette ik op een rij in een handboek, dat nu gratis te downloaden is.

"Schrijven voor de lezer - Zakelijke tekst in de praktijk
Hoe schrijf ik een goed gestructureerde, aantrekkelijke, bondige en eenvoudige, exacte en concrete, correcte zakelijke tekst?"

 

Schermafbeelding 2019 11 25 om 14.34.59
Afbeelding: Een voorbeeld uit het handboek

 

Een samenvatting

Bij de selectie van de onderwerpen en voorbeelden zijn we uitgegaan van de schrijfpraktijk. We hebben meerdere honderden zakelijke teksten geanalyseerd en bijna evenveel gesprekken gevoerd. De meest voorkomende bespreekpunten staan in het boek.

In hoofdstuk 1 beschrijven we de ideale samenhang is tussen de innerlijke en de uiterlijke structuur van een tekst, en hoe u de lezer kunt helpen bij het ontdekken van de structuur van de tekst. Verder geven we aan uit welke delen een tekst bestaat, hoe deze delen met elkaar
samenhangen en waarom aandacht voor de structuur van een tekst zo belangrijk is.

In hoofdstuk 2 behandelen we manieren om een tekst persoonlijk en levendig te maken. We geven aanwijzingen die kunnen helpen om formeel en verouderd taalgebruik te voorkomen, en om een tekst luchtiger te maken.

In hoofdstuk 3 beschrijven we hoe u omslachtige constructies kunt vervangen door bondige woorden en hoe u omslachtige zinnen kunt herschrijven tot bondige. We gaan in op enkele veel voorkomende moeilijke woorden die u eenvoudig kunt vervangen door een eenvoudige
omschrijving.

Hoofdstuk 4 gaat over exactheid concreetheid. We geven een aantal gevallen van meestal onbedoelde dubbelzinnigheid en beschrijven hoe u deze kunt vermijden. We beschrijven waarop u moet letten om eenheid in uw tekst te krijgen, we laten een aantal veelvoorkomende onduidelijkheden zien, samen met de preciezere alternatieven ervoor, en we laten zien hoe belangrijk het is dat een schrijver een duidelijke stelling inneemt bij zijn beschrijvingen.

In hoofdstuk 5 gaan we in op de afspraken die bestaan over de spelling, de leestekens en de grammatica. We geven geen uitputtende beschrijving. Daarvoor kunt u bijvoorbeeld in de Schrijfwijzer van Jan Renkema terecht.

Downloaden

Download "Schrijven voor de lezer" nu gratis via deze link.

Een stap verder?

Wil je begeleiding bij het schrijven, individueel of in een groep? Kijk dan hier.

En, wil je het schrijven of herschrijven van een tekst overlaten aan een deskundige?

Neem gerust contact op via deze link.

En, kijk hier naar de wekelijkse schrijftip.