dinsdag, 25 juni 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

brief_BGL

Geachte mijnheer Klein Essink, geachte mijnheer Verlinde,

Hartelijk dank voor uw brief van 9 november jongstleden waarin u als nieuwe ambassadeurs van de BankGiro Loterij (leuke foto's van uzelf, overigens) mij speciaal een gratis lot aanbiedt. Uw brief ziet er heel vrolijk uit met al die kleuren, vetgedrukte tekst, uitroeptekens en persoonlijke aanhef. De opbrengst van de loterij is ook nog eens voor een goed doel. Genoeg redenen om uw aanbod zorgvuldig te bestuderen.

Op het antwoordformulier dat ik mag invullen, afknippen en ook nog eens mag volplakken met de bijgevoegde gepersonaliseerde 'Pandazegels', speciaal voor mij gedrukt, lees ik hoe ik het gratis lot geldig maak. "Kijk jongens, hier staat hoe het moet", leg ik mijn kinderen uit die nieuwsgierig meekijken hoe papa met vulpen, schaar, lijm en de portovrije retourenvelop in de weer is.

"Lees maar even mee, dan leer je er ook nog wat van. Ik hoef alleen maar mijn rekeningnummer in te vullen. Dat wordt meteen mijn geluksnummer waarmee ik meespeel in de loterij. Kans één op vijf. Een handtekening, de datum en klaar!" De oudste van het stel is een wijsneus: "Wat staat er in die kleine lettertjes op dat antwoordformulier, papa?"

Ik zet mijn leesbril op scherp, op het puntje van mijn neus en lees voor: "Voor iedere zegel die ik plak, speel ik in de maandelijkse november trekking GRATIS mee met een lot(en) in de BankGiro Loterij". Stilte. Ik lees verbazing op de vier kindersnoetjes. "Maandelijkse novembertrekking, elke maand in november? Een loten? Wat is dat nu weer, papa?", spreekt de oudste eindelijk. Ik lees hardop voort, in de hoop daar het antwoord te vinden.

"Vanaf de volgende maandelijkse trekking machtig ik de BankGiro Loterij tot wederopzegging om per trekking 6 euro per lot van mijn bank- of girorekening af te schrijven." Ik slik en besef dat ik mijn gezicht alleen met krachtig optreden kan redden: "Kijk! Laat dat nu eens en voor altijd een les voor jullie zijn. Hoe leuk zo'n brief er ook uitziet met al dat GRATIS erin, áltijd de kleine lettertjes lezen voor je iets tekent."

Tussen u en mij gezegd en gezwegen mijnheer Klein Essink en mijnheer Verlinde, dat had ik niet van u verwacht, zeker niet omdat het voor het goede doel is. Ik begrijp nu ook beter wat die zin in uw brief betekent waarin u zegt dat ik vanaf de maandelijkse trekking met mijn lot voor 6 euro kans maak op alle prijzen. Kans, omdat ik een langdurige en betaalde overeenkomst met u aanga, tot wederopzegging.

En die val zet u met uw allervriendelijkste glimlach op. Een leermoment voor mijn kinderen, maar ook voor mij. Voor dat eerste dank ik u hartelijk. Daar kan geen lesbrief tegenop. Voor dat tweede schaam ik me een beetje. Ik had het eigenlijk kunnen (en moeten) weten, maar verwachtte zoiets niet van u...

Vriendelijke groeten en beterschap gewenst,

Rijk Willemse