zondag, 19 mei 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

vlag oekraine

Publicist en filosoof Bas Heijne maakt het eens te meer duidelijk met zijn restauratie van teksten als die van Menno ter Braak (“Het Nationaalsocialisme als Rancuneleer”) en die van Jan-Werner Müller (“Furcht und Freiheit”): er ligt zo veel op de planken en er wordt zo veel niet benut. Dat is jammer. Zeker in deze tijd waarin scepsis, samenzweringsdenken en achterdocht ten aanzien van wetenschappelijke uitspraken om stellingname en kritisch denken vragen.

Daarom deze uitgave van Tien Teksten Tegen Teloorgang, met ‘oude’ teksten die juist nu de moeite waard zijn. Vrij te downloaden als pdf.

Het is geen toeval dat deze samenvattingen als een ‘sandwich’ geordend zijn, tussen twee werken van recenter datum, tussen twee werken die Bas Heijne bespreekt, tussen twee werken met een duidelijke politieke inslag: “Haat in de spiegel” (1) en “Het recht op een leven zonder angst” (10). Op deze wijze worden de wat meer (wetenschaps)filosofische werken opgediend tussen twee sneden eigentijdse kost, wat de broodmaaltijd smakelijker en goed verteerbaar moet maken.

Elke tekst wordt voor de lezer ingeleid en samengevat. Essays over essays dus. Een kwestie van gestileerd destilleren, doorkoken tot de kern van de zaak overblijft. Natuurlijk altijd met het risico van minder nuance. Maar dat nemen we graag op de koop toe, als we lezers kunnen verleiden het betreffende werk ter hand te nemen.
Omdat het zo belangrijk is.

Hopelijk krijgt die verdieping verder gestalte dankzij de aangeboden primaire en secundaire literatuur, in gesprekken, commentaren en geschriften...

Download de pdf hier: Tien Teksten Tegen Teloorgang