zondag, 19 mei 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

silly putty

Geïnspireerd door de speech van 5 maart 2022 door Martyn Iles (Australian Christian Lobby)

Wat dacht Vladimir Poetin toen hij besloot Oekraïne binnen te vallen?

Wat Vladimir Poetin doet is slecht en krankzinnig: een ander land binnenvallen en mensen doden, verminken en verdrijven omwille van macht en territorium. Maar waarom doet Poetin dat? Poetin legt het zelf uit, in de toespraak van een uur vlak voor de invasie. De vier dingen die Poetin daarin inbrengt:

1. Oekraïne is eigenlijk een deel van Rusland en zou weer Russisch moeten zijn.
2. De Oekraïense regering is corrupt en spant samen met westerse mogendheden.
3. De NAVO moet zich terugtrekken en Oekraïne moet buiten de NAVO blijven.
4. De bevolking van Donbass in het oosten van Oekraïne moet bevrijd worden.

Het eerste punt (Oekraïne is deel van Rusland) is de beste verklaring voor de grootschalige invasie van Oekraïne. De andere drie punten spelen een bijrol.

“Heim ins Reich”

Het is niet de corruptie in Oekraïne. Het zijn niet de Oost-Europese bloklanden die lid worden van de NAVO. Het is niet het conflict in Donbass. Het is de overtuiging dat Oekraïne nooit het moederland had mogen verlaten, de overtuiging dat Oekraïne niet als natiestaat had mogen bestaan. Het geloof dat Oekraïne bij Rusland hoort.

Poetin in zijn toespraak: “Oekraïne is niet alleen een buurland voor ons, het is een onvervreemdbaar onderdeel van onze cultuur, onze geschiedenis en spirituele ruimte.” Hij noemt Oekraïne het land “dat ooit historisch Russisch land was”.

Poetin noemt het verlies van Oekraïne en de andere voormalige Sovjetstaten “plundering van Rusland”. Hij zegt dat een programma van Rusland-fobie in Oekraïne “probeert de mentaliteit en het historische geheugen te vervormen van miljoenen mensen en van hele generaties die in Oekraïne wonen." Met als doel: “afstand doen van hun eigen verleden en het zogenaamde koloniale erfgoed van het Russische rijk.”

Poetin is nooit over het uiteenvallen van de Sovjet-Unie heen gekomen. Hij betreurt de tactieken van de westerse mogendheden om zich aan te sluiten bij voormalige Sovjetstaten, en daarmee te versnellen wat ongetwijfeld hoe dan ook gebeurt: hun verwestering. En hij ziet hun deelname aan de NAVO als het ultieme verraad, verraad door de NAVO en verraad door die staten zelf.

Poetin gedraagt zich als iemand die de voormalige Sovjetstaten in de familie wil terugbrengen. Hij ziet Rusland als machteloos in de moderne wereld. Poetins enige hoop op de status van een echte mondiale supermacht ligt in het land, de bevolking en de economieën van de voormalige Sovjetlanden.

Overkill

Als de bevrijding van de twee separatistische staten van Donbass echt het doel van Poetin was, dan is de grootschalige invasie van Oekraïne en de inname van Kiev totale overkill.

Poetin zegt in zijn toespraak dat Oekraïne en het westen een ondergrondse terroristische beweging in de regio organiseren en financieren. Hij zegt dat er genocide plaatsvindt. Neonazi-terroristen en extreme nationalisten zouden de separatisten en de mensen in de regio onderdrukken. (Terwijl het probleem waarschijnlijk ontstond doordat Rusland deze separatisten heeft opgehitst en steun heeft gegeven.)

Poetin legt in de betreffende toespraak ook uitgebreid uit dat de Oekraïense regering corrupt is. Hij noemt corruptie, werkloosheid, verlies van productie, sluiting van bedrijven, omdat de bevolking zich aansluit bij hun ‘westerse meesters’ en omdat de leiders de ‘echte’ behoeften van de mensen negeren.
Rechtvaardigt het een invasie? Ook dat lijkt overkill...

De pijn van de gebroken belofte

Het derde dat Poetin naar voren brengt in zijn speech, is de NAVO, en daar zit iets in. Want, toen de USSR werd ontbonden, beloofde de NAVO Rusland dat de NAVO zich niet zou verplaatsen, “niet één inch naar het oosten van Duitsland”. Amerika en de NAVO-bondgenoten hebben die belofte gebroken. Het gebeurde in 1999: de NAVO voegde Polen, Tsjechië en Hongarije toe. In 2004 kwamen daar Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Roemenië, Slovenië en Slowakije bij. In 2009 kwamen daar Albanië en Kroatië bij. In 2017 Montenegro en in 2020 Noord-Macedonië.

Poetin is hierdoor echt van slag. Hij ziet de NAVO als een anti-Russisch bondgenootschap. In zijn toespraak noemt Poetin deze NAVO-uitbreiding “een mes op de keel”. Hij zegt dat de belofte die toen werd gedaan, had moeten leiden tot “een gordel van staten die met Rusland bevriend zijn”.

Poetin stelt dat Rusland gevaar loopt als Oekraïne lid wordt van de NAVO: Amerikaanse wapens vanuit Oekraïne zouden ten oosten van het Oeralgebergte kunnen toeslaan en Moskou binnen enkele minuten kunnen bereiken. Oekraïne zou, zegt Poetin: “een voorwaartse springplank zijn voor een dergelijke aanval”.

Sombere perspectieven

Kortom, het westen heeft zijn belofte aan Rusland gebroken. Maar rechtvaardigt dit een grootschalige invasie? Dat Oekraïne weer deel van Rusland moet worden, lijkt de beste verklaring voor de grootschalige invasie van Oekraïne. Dat schept sombere perspectieven voor de overige voormalige Sovjetstaten...