zondag, 19 mei 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

fishing 2

Even een inkoppertje... omdat een gewaarschuwde voor twee telt. En omdat een moment van onoplettendheid zoveel kan kosten.

We weten het allemaal en we zouden er echt nooit intrappen: klikken op een link in een fishing-mail. Toch moet je voortdurend wakker blijven en elke mail die je vraagt ergens op te klikken wantrouwen.

Gelukkig verraden fishing-mails zichzelf vaak. En dat is niet alleen vanwege de 'valse' link die in het bericht zit verborgen. (In dit voorbeeld is dat de link "easystay.com.mx/kvk/KVK22", die verwijst naar een malafide formulier.)

Het zijn vooral het taalgebruik en de opmaak die de fisher verraden.

fishing 1

Gebrekkig lopende zinnen ('dat u nog niet uw nieuwe KVK digitale sleutel heeft aangevraagd'), onlogische constructies (het verzoek om de sleutel nogmaals aan te vragen, terwijl het ontbreken van die aanvraag juist de aanleiding is voor deze mail), fouten tegen de taalconventies (KVK in plaats van KvK, een spatie voor een komma, 'u zaak' in plaats van 'uw zaak', 'recht tot' in plaats van 'recht op').

Ook de rommelige opmaak - meerdere lettertypes en -stijlen - verraden de fisher.

Dus, geniet van de taalfouten en de stuntelige schrijfstijl en blijf er verder vanaf...