donderdag, 28 september 2023
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

Een overheid die informatie deelt, krijgt vertrouwen

Amerikaans onderzoek (PEW Research Center) laat zien dat burgers hun overheid vertrouwen als (ze denken dat) hun overheid goed is in het delen van informatie. En, de burgers voelen zich meer en actiever betrokken bij het overheidsbeleid. Kortom: hoe meer een overheid deelt, hoe meer vertrouwen.

OH - het oor te luisteren

OH, de afkorting voor 'overheard', verwijst naar gespreksflarden opgevangen en geciteerd door bijvoorbeeld twitteraars. OH-fragmenten zijn vaak uit hun context gerukt en geven daardoor een bijzonder of vervreemdend effect.

Heel vaak echter wordt 'OH' gebruikt om de spreker neer te zetten. OH als aanduiding van een karakterschets, dus. Heel vermakelijk soms. Soms ook dicht bij wat we in Nederland denken bij de afkorting OH… Een selectie uit mijn eigen collectie.

1600 pagina's redactionele ingrepen: 10 klassen

We redigeerden een milieu-effectrapport (MER) met een omvang van ruim 1600 pagina's, afkomstig van uiteenlopende beleidsambtenaren en adviesbureaus. Analyse van de ingrepen laat een duidelijk patroon zien. We verdelen de ingrepen in tien categorieën.

We telden het aantal ingrepen en kwamen tot een relatief gewicht van de soort ingreep. Dit getal (het percentage tussen haakjes) geeft aan waar winst is te behalen door extra, gerichte training van de auteurs.

De les van Google Wave

Weet je nog, Google Wave? Hét instrument voor samenwerking en communicatie. De belofte van Google is niet aangeslagen. Google stopte ermee. Je kunt nog wel inloggen, maar de zaak ligt stil.

Blijkbaar komen samenwerken en communiceren niet altijd even logisch bij elkaar als de ontwikkelaars van Wave dachten. Wie wil communiceren gebruikt daarvoor zijn eigen instrumenten, wie efficiënt wil samenwerken kiest weer andere instrumenten.

De Espresso Book Machine

Den Haag, het American Book Center, een heerlijke plek om te struinen voor boekliefhebbers. Achter in de zaak staat de Espresso Book Machine. Een reusachtige kopieer- en bindmachine, die op verzoek jouw eigen boek of een exemplaar uit de wereldliteratuur voor je drukt. Binnen vijf minuten.

Waarom een pitch zo'n verspilling van energie is

Op het grensvlak van de zee en de rivier kan het water behoorlijk tekeergaan. Het kolkende rivierwater van de delta ontmoet de volle zee die de rivier wil veroveren. Bruisende dynamiek van tegengestelde krachten, schuim, water dat nu eens opgestuwd wordt en dan weer een met grote zuigkracht naar de bodem wil. Gevaarlijk gebied om te zijn. Als je er eenmaal bent aangekomen, kun je er heel moeilijk voor- of achteruit, en eigenlijk alleen maar naar de kelder.

Waar bedrijven of organisaties een extern bureau zoeken – om bijvoorbeeld een huisstijl te ontwerpen en uit te voeren, of om de communicatie rond een onderwerp te verzorgen – zien we diezelfde dynamiek wanneer de selectie plaatsvindt via een pitch. Het selecterende bedrijf steekt erg veel tijd en energie in de organisatie van de pitch. Er wordt een commissie samengesteld, een plan de campagne gemaakt, een shortlist gecomponeerd van bureaus die worden uitgenodigd voor de pre-kwalificatie, criteria opgesteld, de opdracht omschreven en er wordt soms een budget voor dit voortraject bepaald.

Passie als sleutel voor authentieke aandacht op het web

Begin dit jaar deed TED-official Chris Anderson een oproep: wat zijn de eigenschappen van waardevolle commercials? Zijn oproep inspireert tot verdieping van de manier waarop we op het web omgaan met bezoekers. Hoe kun je echte betrokkenheid genereren? Een synopsis.

De woorden zonder tegenstelling

Elke week bijzondere woorden onder de aandacht. Dit keer de woorden zonder tegenstelling.

Hoe zit dat toch? Is het toeval of gewoonte? Terecht of onterecht? Het is [on]begonnen werk om de lijst compleet te maken. [On]langs maakte ik een begin...

Geef medewerkers toestemming en eigenaarschap voor social media

De manier waarop bedrijven en organisaties met hun klanten en relaties omgaan verandert ingrijpend. Van zenden, via reageren naar luisteren en meedoen aan de conversatie. Daarbij past een strategie voor omgang met social media. Maar ook voor hoe de eigen medewerkers daarin meedoen.

't Is wel vreemd dat medewerkers de telefoon mogen opnemen en mails mogen beantwoorden, klanten mogen begroeten en mogen helpen met hun problemen, en dat ze tegelijkertijd geen bijdragen mogen leveren aan de conversatie met de klanten via Twitter, Facebook, Vimeo, Flickr enzovoort.

Gebruik Analytics voor je social media strategie

Google Analytics heeft met name fans bij de webbouwers en de technologen. Geen wonder: zij kunnen met deze statistische tool achterhalen of ze hun werk goed doen. Maar Google Analytics wordt nog veel te weinig gebruikt voor strategische doelstellingen.

Met name de inhoudelijk verantwoordelijken bij bedrijven en organisaties kunnen er veel nuttige informatie opdoen. Om maar niet te spreken van de communicatieprofessionals die verantwoordelijk zijn voor de PR en de communicatie. Analytics biedt een schat aan strategische informatie en inspiratie voor campagnes via de social media en andere kanalen. Enkele voorbeelden: