donderdag, 28 september 2023
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

Toekomst voorspellen met social media

Kun je social media gebruiken om de toekomst te voorspellen? Sitaram Asur en Bernardo A. Huberman van het Social Computing Lab bij HP Labs in Californië deden er wetenschappelijk onderzoek naar. Hun antwoord: ja het kan.

Google verdringt de website uit het centrum van de wereld

Google heeft een paar belangrijke veranderingen doorgevoerd. Daar schreef ik kort geleden al over. Kort gezegd: de organische (dat is: niet-betaalde) zoekresultaten bevatten nu met voorkeur ook resultaten uit social media als Twitter, Flickr en Facebook. Daarbij krijgen 'share'-links van vrienden ook nog eens voorrang. De social media krijgen dus structureel meer aandacht van Google dan voorheen.

De impact van social media op het functiebouwwerk

Interactiviteit zorgt voor betere contacten met klanten en belanghebbenden. Het kan de band van een bedrijf of organisatie met de doelgroep verbeteren. Dat staat inmiddels vast. Maar, dat mensen kunnen reageren via mail of telefoon vraagt om bemanning van de zogenaamde back-office. Iemand moet de mailtjes en de telefoontjes opvangen, doorgeleiden en beantwoorden.

In het functiebouwwerk van organisaties die interactiviteit stimuleren is daarvoor inmiddels ruimte gemaakt. Als het goed is tenminste.

Gemeenten aan de social media voor inspraak?

Burgerparticipatie is niet alleen in, het is ook een noodzaak. Zonder burgerparticipatie is er minder draagvlak voor plannen en zijn er meer gerechtelijke procedures over gemeenteplannen. Dat was een belangrijke reden om de inspraak te vernieuwen: het heet nu publieksparticipatie.

Bij participatie passen de social media als gegoten. Ze vormen de oren en de mond van de overheid: luisteren naar wat er leeft en meepraten over wat de plannen zijn. Echt iets voor de slimme, ondernemende gemeente, dus.

“Intranet moet worden afgeschaft”

Dat zegt Marloes Pomp, voormalig projectleider ‘Rijksambtenaar van de toekomst’. Zij stelt in een interview met Communicatieonline dat de afdelingen Interne Communicatie van de Rijksoverheid het niet goed doen als ze zich bezighouden met het vullen van intranet. Ze blokkeren de onderlinge communicatie en verlenen zichzelf het alleenrecht op het plaatsen van artikelen. Top-down en niet goed voor de betrokkenheid.

Werken in de wolk

Mijn oma is uit 1904. Ze is allang niet meer. Maar ze is als meisje bij een koetsongeluk betrokken geweest. Met paard en koets kwamen ze in het kanaal terecht. Bizar. En ze werden gered. Anders zat ik niet hier.

Social media voor de provinciale overheid

Hoe kunnen we zelf aan de slag gaan met social media? Wat zijn de spelregels daarbij? Hoe kunnen we social media inpassen in onze eigen communicatie? Wie zijn de nieuwe spelers in het speelveld van de hedendaagse communicatie?

Dat waren vragen die centraal stonden bij de drie workshops die wij van LaVerbe voor de Provincie Limburg de afgelopen maand organiseerden in samenwerking met de afdeling Communicatie. En dat allemaal in het prachtige gebouw van het Gouvernement.

Van zenden via participatie naar conversatie

We weten het allemaal. Organisaties communiceerden van oorsprong allemaal met het zender-ontvangermodel. De boodschap moest klaar en duidelijk naar de ontvanger. Dan kwam alles goed. Als je het goed deed, tenminste. Communicatiegeleerden konden je uitleggen hoe je dat moest doen.

Toen gingen de ontvangers terugpraten. De participatie was begonnen. Eerst via telefoon, toen via mail. Later via alle reactiemogelijkheden die de organisaties aanboden: van commentaren tot polls. Dat stelde aanvullende eisen aan de organisaties. De backoffice moest bemand worden. Met mensen die de reacties op konden vangen en ervoor konden zorgen dat ze beantwoord werden. Best even wennen. Maar ook een kans.

Hoog in Google met links via social media

Twitteren over een blog-artikel zorgt voor een hogere plaats in de zoekresultaten van Google, net zoals het sharen van zulke artikelen via Facebook en andere social media zoals Stumbleupon. Sinds kort krijgen deze social media-links van Google een plek op de eerste pagina van de organische zoekresultaten, of je nu ingelogd bent in Google of niet.

Voorheen stonden zulke social media-links onderaan in de zoekresultaten; nu krijgen ze een voorkeursplek. Goed nieuws, dus. Het betekent dat je een webpagina - en een website - nog gemakkelijker kunt opstuwen in de zoekresultaten zonder al te grote investeringen.

Het blijft natuurlijk wel van belang dat je de artikelen die je schrijft zoekmachinevriendelijk maakt. Bijvoorbeeld door een sprekende url en titel. Ik nam de proef op de som...

Aggregatie, visualisering en linken voor toegankelijke kennis

Kennis was macht, toen de hoeveelheid kennis nog behapbaar was. Inmiddels komen we allemaal om in de kennis. Er is zoveel dat we maar heel moeilijk kunnen kiezen. De perplexiteit - de informatiewaarde van de onderdelen van het systeem - is zo klein dat we geen goede keuze kunnen maken: we staan perplex.

Kennis delen is macht, dat is nu het devies. Maar hoe daarbij om te gaan met die enorme hoeveelheid kennis? Hoe te kiezen? En, hoe anderen helpen te kiezen? Er zijn drie sleutels.