zondag, 2 april 2023
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

"Ik ben verliefd op een jongen, een jongen uit mijn klas / Hij is heel leuk en zijn naam is Jonas", zingt een aankomend sterretje in een bijdrage aan het Kindersongfestival. Voor kinderen rijmt "Jonas" probleemloos op "mijn klas", zeker wanneer je zoals in het liedje de klemtoon op de laatste syllabe van Jonas legt.

Als er ergens veel gemeten wordt, dan is het in de reclamewereld. Dat begint al ruim voor een reclame-uiting gepubliceerd wordt. Pretests met een zorgvuldig geselecteerd proefpubliek bepalen welke versie van een filmpje de buis haalt. Heel democratisch. Reclame-uitingen als exponent van de publieke esthetiek. De invloed van de deelnemers aan de smaakpeilingen is groter dan menigeen denkt. Reclamemakers verkleinen daarmee hun risico, en hun inbreng.

De reclamewereld zit in het nauw. Bedrijven perken hun reclamebudgetten sinds enige jaren drastisch in. Reclamebureaus kampen met teruglopende omzet en faillissementen. Geen wonder dat onderzoeken naar de effecten en de waardering van reclame veel belangstelling krijgen van reclamebureaus. De resultaten van die onderzoeken leveren geen positief beeld op. Hoe reageren reclamebureaus en hun brancheorganisaties op de spiegel die hun wordt voorgehouden?

Een sudoku is een probleem dat vraagt om systematisch, logisch denken. Door deductie en eliminatie komt de denker tot de oplossing van het probleem dat de sudoku stelt: het invullen van de ontbrekende cijfers in een raamwerk. Voor wie niet weet wat een sudoku inhoudt, geef ik kort de opzet. Een sudoku bestaat uit een vierkant raster van negen maal negen hokjes; in elk hokje hoort een cijfer. Deze eenentachtig hokjes zijn geordend in drie maal drie negentallen. Alle negen negentallen zijn vierkant en omvatten elk drie maal drie hokjes. De oplosser staat voor het probleem om de cijfers van een tot en met negen zo in de hokjes te plaatsen dat er geen dubbele cijfers voorkomen, noch in enige rij van negen hokjes, noch in enige kolom van negen hokjes, noch in enig negental. Een sudoku geeft altijd een aantal aanwijzingen: sommige hokjes bevatten al een cijfer. Hoe meer cijfers de sudoku geeft, hoe gemakkelijker het probleem, want op grond van de gegeven cijfers moet de denker de overige cijfers plaatsen. De plek van de gegeven cijfers bepaalt waar de overige cijfers komen. Er is altijd maar één oplossing mogelijk.

“Het volgende station is station Arnhem”, klinkt het uit de luidspreker als we langs de perrons van Arnhem Centraal afremmen. Dat is in dit geval dus Ede-Wageningen... het volgende station, na Arnhem Centraal.

Elke dag ontstaan er nieuwe woorden door ontmoeting. Zo is 'autovrij' ingeburgerd als 'vrij van auto's', in het rijtje 'alcoholvrij', 'belastingvrij', 'suikervrij' en 'vetvrij'.
'Kogelvrij' daarentegen staat voor 'bestand tegen kogels', in het rijtje 'vorstvrij', 'bomvrij' en 'roestvrij'.

Als een sloganschrijver er echt niet meer uitkomt, kan hij altijd nog een beroep doen op de veelgebruikte constructie Meer dan ... alleen. Vanwege de toepasbaarheid op bijna elk product, bedrijf en elke organisatie, zien we deze constructie in veel pay-offs terug. De "meer dan alleen"-constructie heeft een grote suggestieve kracht: vul zelf maar in, u begrijpt het wel.

Het gezin als enige samenlevingsvorm, het verbod op seks voor het huwelijk, het verbod op promiscuïteit, ze vormen de grondslagen voor een gezonde samenleving, volgens de katholieke leer die Vaticaanstad propageert. Daarin past ook het succesvolle verbod op voorbehoedsmiddelen, als zouden deze een expliciete uitnodiging vormen voor experimentele en kortstondige samenlevingsovereenkomsten, prenuptiale cohabitatie en overspel. Met name het verbod op condooms wordt breed gedragen en krijgt volksetymologische trekjes.

verstand van daken

Een pay-off is een kernachtige uitspraak die de belangrijkste elementen van een boodschap bevat. Veel bedrijven en organisaties gebruiken een pay-off om zichzelf te karakteriseren. De pay-off, ook wel slogan genoemd, zien we in die gevallen vaak in combinatie met de naam van de organisatie of het bedrijf, op het briefpapier, op de gevel en in reclame-uitingen.

aibo

Communicatiemiddelen ondersteunen de menselijke interactie. Een folder, een nieuwsbrief, een handleiding, een website, ze brengen hun boodschap vaak aan duizenden en op elk gewenst moment. Daar kan een mens niet tegenop. Vaak bieden deze middelen mogelijkheden voor terugkoppeling: een telefoonnummer, e-mailadres of webformulier. Door duizenden te gebruiken en veelal op elk gewenst moment.