dinsdag, 25 juni 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

Een sudoku is een probleem dat vraagt om systematisch, logisch denken. Door deductie en eliminatie komt de denker tot de oplossing van het probleem dat de sudoku stelt: het invullen van de ontbrekende cijfers in een raamwerk. Voor wie niet weet wat een sudoku inhoudt, geef ik kort de opzet. Een sudoku bestaat uit een vierkant raster van negen maal negen hokjes; in elk hokje hoort een cijfer. Deze eenentachtig hokjes zijn geordend in drie maal drie negentallen. Alle negen negentallen zijn vierkant en omvatten elk drie maal drie hokjes. De oplosser staat voor het probleem om de cijfers van een tot en met negen zo in de hokjes te plaatsen dat er geen dubbele cijfers voorkomen, noch in enige rij van negen hokjes, noch in enige kolom van negen hokjes, noch in enig negental. Een sudoku geeft altijd een aantal aanwijzingen: sommige hokjes bevatten al een cijfer. Hoe meer cijfers de sudoku geeft, hoe gemakkelijker het probleem, want op grond van de gegeven cijfers moet de denker de overige cijfers plaatsen. De plek van de gegeven cijfers bepaalt waar de overige cijfers komen. Er is altijd maar één oplossing mogelijk.

“Het volgende station is station Arnhem”, klinkt het uit de luidspreker als we langs de perrons van Arnhem Centraal afremmen. Dat is in dit geval dus Ede-Wageningen... het volgende station, na Arnhem Centraal.

Elke dag ontstaan er nieuwe woorden door ontmoeting. Zo is 'autovrij' ingeburgerd als 'vrij van auto's', in het rijtje 'alcoholvrij', 'belastingvrij', 'suikervrij' en 'vetvrij'.
'Kogelvrij' daarentegen staat voor 'bestand tegen kogels', in het rijtje 'vorstvrij', 'bomvrij' en 'roestvrij'.

Als een sloganschrijver er echt niet meer uitkomt, kan hij altijd nog een beroep doen op de veelgebruikte constructie Meer dan ... alleen. Vanwege de toepasbaarheid op bijna elk product, bedrijf en elke organisatie, zien we deze constructie in veel pay-offs terug. De "meer dan alleen"-constructie heeft een grote suggestieve kracht: vul zelf maar in, u begrijpt het wel.

Het gezin als enige samenlevingsvorm, het verbod op seks voor het huwelijk, het verbod op promiscuïteit, ze vormen de grondslagen voor een gezonde samenleving, volgens de katholieke leer die Vaticaanstad propageert. Daarin past ook het succesvolle verbod op voorbehoedsmiddelen, als zouden deze een expliciete uitnodiging vormen voor experimentele en kortstondige samenlevingsovereenkomsten, prenuptiale cohabitatie en overspel. Met name het verbod op condooms wordt breed gedragen en krijgt volksetymologische trekjes.

verstand van daken

Een pay-off is een kernachtige uitspraak die de belangrijkste elementen van een boodschap bevat. Veel bedrijven en organisaties gebruiken een pay-off om zichzelf te karakteriseren. De pay-off, ook wel slogan genoemd, zien we in die gevallen vaak in combinatie met de naam van de organisatie of het bedrijf, op het briefpapier, op de gevel en in reclame-uitingen.

aibo

Communicatiemiddelen ondersteunen de menselijke interactie. Een folder, een nieuwsbrief, een handleiding, een website, ze brengen hun boodschap vaak aan duizenden en op elk gewenst moment. Daar kan een mens niet tegenop. Vaak bieden deze middelen mogelijkheden voor terugkoppeling: een telefoonnummer, e-mailadres of webformulier. Door duizenden te gebruiken en veelal op elk gewenst moment.

Het is niet mogelijk en ook niet noodzakelijk om op alle dwalingen in te gaan. Vele dwalingen sterven een eenzame dood, na een veelal pijnlijk ziekbed van wankelmoedigheid, inconsistentie en bloedarmoede. Andere dwalingen leiden een sektarisch bestaan in gemeenschappen ver van ons verwijderd, in idiosyncrasie, isolement en waan. En gelukkig zijn ze meestal niet echt gevaarlijk.

Denk globaal, doe lokaal

Stel, er is een rechthoekig paleis met een hal en daarachter zestien bij vijf zalen. Tussen elke rij van vijf zalen loopt een dwarsgang. Je kunt in de hal van het paleis én in elke gang kiezen voor een van de vijf volgende zalen. In elke zaal ligt een uiteenlopend aantal munten en een briefje met daarop een woord. Je mag nooit terug, alleen maar vooruit naar de volgende zaal. Je mag je route wel tevoren uitstippelen. Wie met de opeenvolgende woorden een goede zin maakt én de meeste munten verzamelt op zijn pad door het paleis is de winnaar.